X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 162 / 173

228 views

0 shares

0 downloads

0 comments

162 / 173

Príloha 2 – Internetové služby

Funkcia

Popis

Produkty

Ďalšie informácie

Network Awareness

Táto funkcia buď pasívnym sledovaním sieťového prenosu, alebo aktívnymi dotazmi DNS alebo HTTP určujte, či je systém pripojený k sieti. Dotaz iba prenáša štandardné informácie TCP/IP alebo DNS na účely smerovania. Funkciu aktívnych dotazov môžete vypnúť pomocou nastavenia registra.

MSDN*

Visual Studio so sieťou MSDN*

Windows HPC Server 2008 R2

Windows MultiPoint Server 2010 Academic

Windows SBS 2008

Windows 7

Windows Server 2008 R2 (všetky vydania)

Windows Server 2008 pre systém WESS

Windows Web Server 2008 R2

Pozrite si Prehlásenie o používaní osobných údajov pre systém Windows 7 na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104604.

ALEBO

Informácie o ochrane osobných údajov produktu Windows Server na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=34493.

Funkcia Plug and Play a rozšírenia funkcie Plug and Play

K svojmu počítaču môžete priamo alebo prostredníctvom siete pripojiť nový hardvér. Počítač nemusí mať ovládače potrebné na komunikáciu s pridaným hardvérom. V takom prípade môže funkcia aktualizácie softvéru získať správny ovládač od spoločnosti Microsoft a nainštalovať ho v počítači. Správca môže funkciu aktualizácie vypnúť.

Windows 7

Pozrite si Prehlásenie o používaní osobných údajov pre systém Windows 7 na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104604.

Informačný kanál Real Simple Syndication („RSS“)

Úvodná strana tohto softvéru obsahuje aktualizovaný obsah dodávaný pomocou informačného kanála RSS online zo spoločnosti Microsoft.

Visual Studio (so sieťou MSDN a bez nej)

Pozrite si dokumentáciu.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 162 z 157

Document info
Document views228
Page views228
Page last viewedSat Oct 22 23:43:38 UTC 2016
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments