X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 163 / 173

514 views

0 shares

0 downloads

0 comments

163 / 173

Príloha 2 – Internetové služby

Funkcia

Popis

Produkty

Ďalšie informácie

Služba návrhov na vyhľadávanie

Ak v programe Internet Explorer zadáte vyhľadávací dotaz v poli Okamžité vyhľadávanie alebo ak zadáte otáznik (?) pred hľadaný výraz na paneli s adresou, počas zadávania sa budú zobrazovať návrhy (ak ich podporuje služba poskytujúca vyhľadávanie). Všetok text zadaný v poli Okamžité vyhľadávanie alebo na paneli s adresou (ak mu predchádza otáznik) sa počas zadávania odosiela službe poskytujúcej vyhľadávanie. Navyše, po stlačení klávesu Enter alebo kliknutí na tlačidlo Hľadať sa službe poskytujúcej vyhľadávanie odošle všetok text nachádzajúci sa v poli Okamžité vyhľadávanie alebo na paneli s adresou. Ak používate službu poskytujúcu vyhľadávanie od spoločnosti Microsoft, používanie odosielaných informácií podlieha Vyhláseniu spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov v režime online. Toto vyhlásenie je dostupné na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=31493. Ak používate službu poskytujúcu vyhľadávanie od tretej strany, používanie odosielaných informácií podlieha postupom na ochranu osobných údajov, ktoré používa táto tretia strana. Službu návrhov na vyhľadávanie môžete kedykoľvek vypnúť. V takom prípade použite položku Spravovanie doplnkov, ktorá sa zobrazí po stlačení tlačidla Nástroje v programe Internet Explorer.

MSDN*

Visual Studio so sieťou MSDN*

Windows 7

Ďalšie informácie o službe návrhov na vyhľadávanie nájdete na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=128106.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 163 z 157

Document info
Document views514
Page views514
Page last viewedTue Jan 17 01:28:18 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments