X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 164 / 173

507 views

0 shares

0 downloads

0 comments

164 / 173

Príloha 2 – Internetové služby

Funkcia

Popis

Produkty

Ďalšie informácie

Hlásenia o inštalácii

Funkcia hlásení o inštalácii je aktivovaná iba pre používateľov v Spojených štátoch amerických. Funkčnosť softvéru sa určí podľa miestnych nastavení počítača v systéme Windows. Ak je funkcia hlásení o inštalácii aktivovaná, na konci inštalácie softvér odošle spoločnosti Microsoft prostredníctvom Internetu základné informácie o inštalácii. Tieto informácie môžu zahŕňať verziu softvéru a chyby, ktoré sa vyskytli počas inštalácie. Pred odoslaním týchto informácií nedostanete osobitné upozornenie. Spoločnosť Microsoft môže zhromaždené informácie použiť na účely štatistickej analýzy a na vylepšenie tohto a iných produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft nepoužije tieto informácie na to, aby vás identifikovala alebo kontaktovala.

Visual Studio so sieťou MSDN

Používatelia na území Spojených štátov amerických nájdu ďalšie informácie o tejto funkcii na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=154496. Používatelia mimo územia Spojených štátov amerických nájdu ďalšie informácie na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=154495.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 164 z 157

Document info
Document views507
Page views507
Page last viewedMon Jan 16 19:32:40 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments