X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 165 / 173

596 views

0 shares

0 downloads

0 comments

165 / 173

Príloha 2 – Internetové služby

Funkcia

Popis

Produkty

Ďalšie informácie

SharePoint Workspace

Nástroj SharePoint Workspace vám umožní komunikovať priamo s ostatnými cez Internet. Ak s príslušným kontaktom nemôžete komunikovať priamo cez Internet a váš správca používa infraštruktúru verejného servera spoločnosti Microsoft, vaša komunikácia sa bude šifrovať a odosielať prostredníctvom serverov spoločnosti Microsoft a doručí sa neskôr. Ak váš správca používa infraštruktúru verejného servera spoločnosti Microsoft, túto službu nemožno zakázať.

Nástroj SharePoint Workspace poskytuje schváleným kontaktom niektoré informácie o vašom konte a zariadení SharePoint Workspace. Ak napríklad:

pridávate kontakt do zoznamu kontaktov,

importujete používateľské konto do nového zariadenia,

aktualizujete údaje v „identifikačnom kontakte“ alebo

odošlete z nástroja SharePoint Workspace pozvanie s uvedením súboru pozvania prostredníctvom adresy URL,

informácie o vás a vašich zariadeniach môžu byť odoslané vašim kontaktom. Ak nakonfigurujete nástroj SharePoint Workspace na používanie serverov spoločnosti Microsoft, tieto servery budú zhromažďovať údaje o vašom zariadení a používateľských kontách.

Office 2010 a produkty komponentov

Pozrite si Prehlásenie o používaní osobných údajov balíka Office 2010 na lokalite http://r.office.microsoft.com/r/rlidOOClientPrivacyStatement14?clid=1033.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 165 z 157

Document info
Document views596
Page views596
Page last viewedSat Jan 21 03:18:48 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments