X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 166 / 173

607 views

0 shares

0 downloads

0 comments

166 / 173

Príloha 2 – Internetové služby

Funkcia

Popis

Produkty

Ďalšie informácie

Silverlight 3 a súprava Silverlight 3 Software Development Kit

Doplnok Silverlight obsahuje funkciu automatických aktualizácií, ktorá je predvolene zapnutá. Funkciu je možné vypnúť (ukončiť), aj keď je doplnok Silverlight 3 spustený. Pokiaľ používanie tejto funkcie jednoznačne neukončíte, bude táto funkcia

(a)vytvárať pripojenie k počítačovým systémom spoločnosti Microsoft alebo poskytovateľa služieb prostredníctvom Internetu,

(b)pomocou internetových protokolov odosielať do príslušných systémov štandardné informácie o počítači, akými sú:

adresa internetového protokolu vášho počítača,

typ operačného systému a prehľadávača, názov a verzia používaného doplnku Silverlight a

jazykový kód zariadenia, v ktorom ste nainštalovali doplnok Silverlight, a

(c)automaticky preberať a inštalovať najnovšie aktualizácie predchádzajúcej verzie doplnku Silverlight alebo automaticky vyzývať na ich prevzatie, prípadne inštaláciu.

V niektorých prípadoch nedostanete pred aktivovaním tejto funkcie osobitné upozornenie. Inštaláciou softvéru súhlasíte s prenosom štandardných informácií o počítači a s automatickým preberaním a inštaláciou aktualizácií.

Visual Studio 2010 (so sieťou MSDN a bez nej)

Ďalšie informácie o tejto funkcii vrátane pokynov na jej vypnutie nájdete na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147032.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 166 z 157

Document info
Document views607
Page views607
Page last viewedSat Jan 21 18:06:44 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments