X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 168 / 173

660 views

0 shares

0 downloads

0 comments

168 / 173

Príloha 2 – Internetové služby

Funkcia

Popis

Produkty

Ďalšie informácie

SuperPreview

Softvér obsahuje funkciu prístupu k predbežnej službe online, ktorá umožňuje vykonávať nasledujúce činnosti:

používanie určitých prehľadávačov na zobrazovanie ukážok existujúcich webových stránok,

zobrazovanie vašich nedávno vytvorených webových stránok a

zobrazovanie webových stránok na vašom lokálnom intranete.

Po spustení sa klientska aplikácia SuperPreview bude vždy pokúšať o kontaktovanie služby online SuperPreview prostredníctvom procesu nazývaného „zisťovanie“. Ak sa klient služby SuperPreview zaregistruje v službe online, funkcia zisťovania vráti zoznam dostupných vzdialených prehľadávačov spolu s ikonami, ako aj zoznam verzií zakázaných prehľadávačov, o ktorých je známe, že nepracujú so službou SuperPreview. Funkcia zisťovania vráti výsledky v závislosti od konfigurácie klienta služby SuperPreview. Keď funkcia zisťovania vráti informácie klientovi služby SuperPreview, v prípade zmien sa môže aktualizovať používateľské rozhranie klienta služby SuperPreview. Zobrazí sa modálne dialógové okno upozorňujúce na:

vykonané zmeny a

pridanie, odstránenie alebo aktualizáciu prehľadávača.

Expression Studio 4

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 168 z 157

Document info
Document views660
Page views660
Page last viewedTue Jan 24 13:23:05 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments