X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 169 / 173

573 views

0 shares

0 downloads

0 comments

169 / 173

Príloha 2 – Internetové služby

Funkcia

Popis

Produkty

Ďalšie informácie

V prípade webových stránok v lokálnom zariadení a lokalít identifikovaných ako súčasť intranetu vytvorí klient služby SuperPreview balík ZIP webovej stránky, ktorej ukážku chcete zobraziť. Tento balík obsahuje všetky položky spojené s danou stránkou (šablóny CSS, obrázky, skripty JavaScript atď.). Klient služby SuperPreview potom tento balík odošle službe online. Služba online extrahuje balík v dočasnom ukladacom priestore a zobrazí ukážku stránky pomocou vzdialených prehľadávačov vybratých klientom služby SuperPreview. Po dokončení zobrazovania ukážky sa balík odstráni z dočasného ukladacom priestoru. Služba online potom vráti klientovi služby SuperPreview údaje o vykresľovaní a umiestnení obrázka, ako je uvedené vyššie.

Filtrovanie adries URL

Táto funkcia identifikuje určité webové lokality na základe preddefinovaných kategórií adries URL. Umožňuje vám zamietnuť prístup k webovým lokalitám, ako sú známe škodlivé lokality a lokality zobrazujúce nevhodný alebo pornografický obsah. S cieľom použiť filtrovanie adries URL spoločnosť Microsoft odošle dotaz službe online Microsoft Reputation Service na kategorizáciu adresy URL. Túto funkciu môžete vypnúť.

Forefront Threat Management Gateway 2010 Standard a Enterprise Edition

Navštívte lokalitu http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=130980

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 169 z 157

Document info
Document views573
Page views573
Page last viewedFri Jan 20 02:27:56 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments