X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 17 / 173

588 views

0 shares

0 downloads

0 comments

17 / 173

Na produkty označené symbolom (I) vedľa názvu sa vzťahujú poznámky týkajúce sa funkcií internetových služieb. Nájdete ich uvedené v Prílohe 2 – Internetové služby.

Produkty označené symbolom (LM) vedľa názvu umožňujú prenos licencií. Pozrite si časť „C. Prenos licencií v rámci serverových fariem“.

Produkty označené symbolom (SH) vedľa názvu umožňujú vlastné hosťovanie aplikácií. Podmienky nájdete v Prílohe 1 – Výhody programu Software Assurance.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 17 z 157

Document info
Document views588
Page views588
Page last viewedFri Jan 20 12:32:10 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments