X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 171 / 173

505 views

0 shares

0 downloads

0 comments

171 / 173

Príloha 2 – Internetové služby

Funkcia

Popis

Produkty

Ďalšie informácie

Windows Media Digital Rights Management

Vlastníci obsahu používajú technológiu spravovania digitálnych práv (ďalej „WMDRM“) Tento softvér a softvér tretej strany používa technológiu WMDRM na prehrávanie a kopírovanie obsahu chráneného technológiou WMDRM. Ak softvér pri ochrane obsahu zlyhá, vlastníci obsahu môžu vyžadovať, aby spoločnosť Microsoft zrušila možnosť softvéru používať technológiu WMDRM na prehrávanie alebo kopírovanie chráneného obsahu. Zrušenie neovplyvní ďalší obsah. Prevzatím licencií pre chránený obsah súhlasíte s tým, že spoločnosť Microsoft môže do zoznamu zrušeného softvéru zahrnúť licencie. Vlastníci obsahu môžu na získanie prístupu k obsahu od vás vyžadovať inováciu technológie WMDRM. Pred inováciou od vás softvér spoločnosti Microsoft obsahujúci technológiu WMDRM vyžiada súhlas. Ak inováciu zamietnete, nebudete môcť pristupovať k obsahu, ktorý vyžaduje inováciu. Funkcie WMDRM pre prístup na Internet môžete vypnúť. Aj po vypnutí týchto funkcií môžete stále prehrávať obsah, na ktorý máte platnú licenciu.

Expression Studio Professional Edition*

MSDN*

TechNet Plus*

Visual Studio so sieťou MSDN*

Windows FLP

Windows HPC Server 2008 R2

Windows MultiPoint Server 2010 Academic

Windows SBS 2008

Windows 7

Windows Server 2008 R2 (všetky vydania)

Windows Server 2008 pre systém WESS

Windows Web Server 2008 R2

Pozrite si Prehlásenie o používaní osobných údajov systému Windows 7 na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104604.

Alebo

Informácie o ochrane osobných údajov produktu Windows Server na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=34493.

Windows Media Player

Ak používate softvér Windows Media Player, tento produkt zistí u spoločnosti Microsoft:

kompatibilné hudobné služby online vo vašej oblasti a

nové verzie prehrávača.

MSDN*

TechNet Plus*

Visual Studio so sieťou MSDN*

Windows HPC Server 2008 R2

Windows MultiPoint Server 2010 Academic

Windows SBS 2008

Windows 7

Windows Server 2008 R2 (všetky vydania)

Windows Server 2008 pre systém WESS

Windows Web Server 2008 R2

Navštívte lokalitu http://go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104605.

Alebo

Informácie o ochrane osobných údajov produktu Windows Server na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=34493.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 171 z 157

Document info
Document views505
Page views505
Page last viewedMon Jan 16 15:26:59 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments