X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 172 / 173

663 views

0 shares

0 downloads

0 comments

172 / 173

Príloha 2 – Internetové služby

Funkcia

Popis

Produkty

Ďalšie informácie

Služby Windows Rights Management

Softvér obsahuje funkciu umožňujúcu vytvoriť obsah, ktorý nemožno vytlačiť, skopírovať ani poslať ostatným bez vášho povolenia. Môžete sa rozhodnúť túto funkciu nepoužívať.

MSDN*

Visual Studio so sieťou MSDN*

Windows MultiPoint Server 2010 Academic

Windows Server 2008 R2

Windows Web Server 2008 R2

Navštívte lokalitu http://www.microsoft.com/RMS.

Služba Windows Time

Táto služba raz za týždeň synchronizuje čas s lokalitou time.windows.com a poskytuje tak vášmu počítaču presný čas. Funkciu môžete vypnúť alebo si vybrať preferovaný časový zdroj v aplete ovládacieho panelu Dátum a čas. Spojenie používa štandardný protokol NTP.

MSDN*

Visual Studio so sieťou MSDN*

Windows HPC Server 2008 R2

Windows MultiPoint Server 2010 Academic

Windows SBS 2008

Windows 7

Windows Server 2008 R2 (všetky vydania)

Windows Server 2008 pre systém WESS

Windows Web Server 2008 R2

MSDN

Pozrite si Prehlásenie o používaní osobných údajov systému Windows 7 na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104604.

ALEBO

Informácie o ochrane osobných údajov produktu Windows Server na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=34493.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 172 z 157

Document info
Document views663
Page views663
Page last viewedTue Jan 24 15:34:24 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments