X hits on this document

626 views

0 shares

0 downloads

0 comments

2 / 173

Úvod

Tieto práva na používanie produktov:

Zoskupujú všetky produkty spoločnosti Microsoft do deviatich licenčných modelov. Každý model má základný súbor licenčných podmienok.

Identifikujú produkty v každom licenčnom modeli.

Univerzálne licenčné podmienky. Univerzálne licenčné podmienky podľa Obsahu sa vzťahujú na všetky produkty.

Licenčné modely. Tieto práva na používanie produktov obsahujú sekcie pre jednotlivé licenčné modely. Sú to tieto sekcie:

Aplikácie pre osobné počítače

Operačné systémy pre osobné počítače

Vývojové nástroje

Služby online

Servery – operačné systémy

Servery – servery na spravovanie

Servery – Server/LKP

Servery – Per Processor

Servery – osobitné servery

Obsah a úvod každej sekcie uvádza zoznam produktov, ktoré spadajú pod každý licenčný model. V každej sekcii uvádzame všeobecné licenčné podmienky pre licenčný model a potom opisujeme všetky licenčné podmienky pre produkty v danom licenčnom modeli.

Kombinované licenčné modely. Tieto práva na používanie produktov obsahujú aj samostatnú sekciu, ktorá sa zaoberá určitými produktmi licencovanými na základe kombinácie aspoň dvoch z deviatich licenčných modelov.

Výhody programu Software Assurance. Príloha 1 obsahuje licenčné podmienky, ktoré sa vzťahujú na výhody programu Software Assurance. Tieto výhody opisuje Zoznam produktov.

Internetové služby. Príloha 2 obsahuje poznámky týkajúce sa internetových služieb poskytovaných s produktmi.

Skupiny produktov. Licenčné modely nie sú skupinami produktov. Zoznam produktov uvádza, do ktorej z troch skupín (aplikácie, systémy, servery) každý produkt patrí.

Licenčné podmienky pre Produkt. Ak chcete zistiť licenčné podmienky pre produkt, mali by ste identifikovať licenčný model pre tento produkt (pozrite Obsah). Na vaše používanie produktu sa vzťahujú tieto licenčné podmienky:

univerzálne licenčné podmienky,

všeobecné licenčné podmienky pre daný licenčný model a

akékoľvek licenčné podmienky špecifické pre produkt (zahrnuté na konci sekcie o licenčných modeloch).

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 2 z 157

Document info
Document views626
Page views626
Page last viewedSun Jan 22 15:08:15 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments