X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 25 / 173

594 views

0 shares

0 downloads

0 comments

25 / 173

Univerzálne licenčné podmienky

i.Aktivácia zariadenia KMS a služby Multiple Activation Key (MAK). Počas aktivácie služby Multiple Activation Key (MAK) odošle softvér informácie o softvéri a zariadení spoločnosti Microsoft. Počas hostiteľskej aktivácie služby Key Management Service (KMS) odošle softvér informácie o hostiteľskom softvéri KMS a hostiteľskom zariadení spoločnosti Microsoft. Klientske zariadenia KMS aktivované pomocou služby KMS neodosielajú informácie spoločnosti Microsoft. Vyžadujú však pravidelnú aktiváciu pomocou hostiteľa KMS. Informácie odoslané spoločnosti Microsoft počas hostiteľskej aktivácie služby MAK alebo KMS zahŕňajú:

verziu, jazyk a kľúče produktu softvéru,

adresu internetového protokolu zariadenia a

informácie odvodené z konfigurácie hardvéru zariadenia.

Ďalšie informácie nájdete na lokalite http://www.microsoft.com/licensing/existing-customers/product-activation.aspx. Používaním softvéru dávate súhlas na prenos týchto informácií. Skôr ako aktivujete softvér, máte právo používať verziu softvéru inštalovanú počas inštalačného procesu. Ak nie je softvér aktivovaný, právo používať softvér po lehote špecifikovanej v inštalačnom procese je obmedzené. Zabraňuje sa tým nelicencovanému používaniu. Ak neaktivujete softvér, po uplynutí tejto lehoty stratíte licenciu na jeho používanie. Ak je zariadenie pripojené k sieti Internet, softvér sa môže automaticky pripojiť k lokalite spoločnosti Microsoft a aktivovať sa. Softvér môžete aktivovať aj manuálne cez Internet alebo telefónom. V takom prípade vám môžu byť účtované poplatky za používanie Internetu alebo telefónu. Niektoré zmeny komponentov počítača alebo softvéru môžu vyžadovať opätovnú aktiváciu softvéru. Softvér vás upozorní na nutnosť aktivácie.

ii.Správne používanie zariadení KMS. K zariadeniam KMS nesmiete poskytovať nezabezpečený prístup prostredníctvom neriadenej siete, akou je Internet.

iii.Neoprávnené používanie kľúčov MAK alebo KMS. V súvislosti s neoprávneným používaním kľúčov MAK alebo KMS môže spoločnosť Microsoft vykonať ktorýkoľvek z uvedených krokov:

zabrániť ďalším aktiváciám,

deaktivovať,

iným spôsobom zablokovať aktiváciu alebo overenie kľúča.

Po deaktivácii kľúča sa môže od zákazníka vyžadovať získanie nového kľúča od spoločnosti Microsoft.

K.

Dodatočné funkcie. Môžeme poskytovať dodatočné funkcie pre produkty. Môžu sa uplatňovať ďalšie licenčné podmienky alebo poplatky.

L.

Používanie viac ako jedného produktu alebo funkcie naraz. Pre každý produkt a osobitne licencovanú funkciu používanú v zariadení alebo používateľom sa vyžaduje licencia. Ak používate napríklad v systéme Windows balík Office, musíte mať licencie pre balík Office aj pre systém Windows. Podobne, ak chcete pristupovať k službám Remote Desktop Services na serveri Windows Server, musíte mať LKP pre produkt Windows Server aj LKP pre služby Remote Desktop Services.

M.

Písmové komponenty. Pri spustenom softvéri môžete použiť písma na zobrazenie a tlač obsahu. Smiete iba

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 25 z 157

Document info
Document views594
Page views594
Page last viewedSat Jan 21 01:10:54 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments