X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 26 / 173

504 views

0 shares

0 downloads

0 comments

26 / 173

Univerzálne licenčné podmienky

vkladať písma do obsahu v súlade s obmedzeniami o vkladaní v písmach a

dočasne ich preberať do tlačiarne alebo iného výstupného zariadenia na tlač obsahu.

N.

.NET Framework a PowerShell Software. Softvér pre nižšie uvedené produkty obsahuje softvér Microsoft .NET Framework a môže tiež obsahovať softvér PowerShell Software. Ďalšie produkty môžu obsahovať softvér .NET Framework alebo PowerShell. Tieto softvérové komponenty sú súčasťou systému Microsoft Windows. Okrem prípadov uvedených v sekcii Skúšobné testovanie nižšie sa na používanie týchto komponentov vzťahujú licenčné podmienky pre systém Microsoft Windows.

BizTalk Server

Customer Care Framework MSDN

SQL Server

System Center Essentials a System Center Essentials s technológiou SQL Server

Visual Studio (všetky vydania) so sieťou MSDN a bez nej

Visual Studio Team Foundation Server

O.

Skúšobné testovanie.

i.Softvér. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Microsoft nesmiete tretej strane zverejniť výsledky žiadneho skúšobného testovania pre serverový softvér alebo ďalší priložený softvér. Vzťahuje sa to na licenčný model pre produkty, ktoré tvoria servery spoločnosti Microsoft alebo vývojové nástroje spoločnosti Microsoft (pozrite Obsah). Nevzťahuje sa to na produkt .NET Framework (pozrite nižšie) ani na nasledujúce produkty: Class Server, Live Communications Server, Systems Center Operations Manager, System Center Data Protection Manager, System Center Essentials, Systems Management Server, Virtual Server, Windows Server, Microsoft Services for Netware, Windows Small Business Server. Vzťahuje sa to však na technológiu SQL licencovanú s týmito produktmi.

ii.Microsoft .NET Framework. Softvér môže obsahovať niekoľko komponentov .NET Framework („.NET Komponenty“). V takom prípade môžete vykonať interné skúšobné testovanie týchto komponentov. Smiete zverejniť výsledky akéhokoľvek skúšobného testovania týchto komponentov za predpokladu, že budete dodržiavať podmienky uvedené na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406. Napriek akejkoľvek inej zmluve, ktorú môžete mať uzavretú so spoločnosťou Microsoft, ak zverejníte výsledky skúšobných testov, má spoločnosť Microsoft právo zverejniť výsledky skúšobného testovania vašich produktov, ktoré konkurujú príslušnému .NET Komponentu, za predpokladu, že dodrží rovnaké podmienky uvedené na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406.

P.

Multiplexing. Hardvér alebo softvér používaný na:

zoskupenie pripojení,

presmerovanie informácií,

redukciu počtu zariadení alebo používateľov priamo pristupujúcich alebo používajúcich produkt alebo

redukciu počtu prostredí operačného systému, zariadení alebo používateľov, ktoré produkt priamo spravuje

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 26 z 157

Document info
Document views504
Page views504
Page last viewedMon Jan 16 15:13:51 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments