X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 27 / 173

532 views

0 shares

0 downloads

0 comments

27 / 173

Univerzálne licenčné podmienky

(niekedy označovaný ako „multiplexing“ alebo „pooling“) neznižuje počet potrebných licencií akéhokoľvek typu.

Q.

Redistribuovateľný kód. Softvér alebo služby online môžu obsahovať kód, ktorý môžete distribuovať vo vami vyvíjaných programoch, ak dodržíte nižšie uvedené podmienky.

i.Právo na používanie a distribúciu. Nižšie uvedený kód a textové súbory tvoria „redistribuovateľný kód“. Tieto práva na používanie produktov môžu poskytovať práva na iný redistribuovateľný kód.

Súbory REDIST.TXT. Môžete kopírovať a distribuovať formu objektového kódu uvedenú v súboroch REDIST.TXT.

Ukážkový kód. Môžete upravovať, kopírovať a distribuovať formu zdrojového a objektového kódu označenú ako „ukážka“.

Súbory OTHER-DIST.TXT. Môžete kopírovať a distribuovať formu objektového kódu uvedenú v súboroch OTHER-DIST.TXT.

Distribúcia tretej strane. Distribútorom vašich programov môžete povoliť kopírovať a distribuovať redistribuovateľný kód ako súčasť týchto programov.

Dodatočné licenčné podmienky pre produkty MSDN Universal, MSDN Premium a Visual FoxPro 9.0.

o

MSDE 2000. Redistribuovateľný kód obsahuje produkt s názvom Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000). Môžete kopírovať a distribuovať formu objektového kódu produktu MSDE 2000.

Dodatočné licenčné podmienky pre produkty v sekcii Vývojové nástroje týchto práv na používanie produktov. Softvér môže tiež obsahovať nasledujúci redistribuovateľný kód. Smiete:

o

Moduly Microsoft Merge. Kopírovať a distribuovať neupravený výstup modulov Microsoft Merge.

o

MFC, ATL a CRT. Upravovať formu zdrojového kódu Microsoft Foundation Classes (MFC), Active Template Libraries (ATL) a C runtimes (CRT) na navrhovanie, vývoj a testovanie vašich programov a kopírovanie a distribúciu formy objektového kódu upravených súborov pod novým menom.

o

MDAC. Kopírovať a distribuovať formu objektového kódu súboru MDAC_TYP.EXE a

o

Knižnica obrázkov (Image Library). Kopírovať a distribuovať obrázky a animácie v knižnici obrázkov, ako je to opísané v softvérovej dokumentácii. Tento obsah môžete tiež upravovať. Ak obsah upravujete, musí sa použiť tým istým spôsobom, ako je povolený spôsob používania neupraveného obsahu.

ii.Požiadavky na distribúciu. Pri každom redistribuovateľnom kóde musíte:

v programoch k nemu pridať primárnu podstatnú funkciu,

od distribútorov a externých koncových používateľov vyžiadať súhlas s podmienkami jeho ochrany najmenej do miery vyplývajúcej z objemovej licenčnej zmluvy vrátane práv na používanie produktov a Zoznamu produktov,

na programoch zobraziť upozornenie o platných autorských právach a

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 27 z 157

Document info
Document views532
Page views532
Page last viewedWed Jan 18 00:15:47 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments