X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 28 / 173

635 views

0 shares

0 downloads

0 comments

28 / 173

Univerzálne licenčné podmienky

odškodniť, chrániť a zachovať spoločnosť Microsoft bez ujmy vrátane nákladov na právne zastupovanie v dôsledku distribúcie alebo používania vašich programov.

iii.Obmedzenia distribúcie. Nesmiete:

upravovať upozornenia o autorských právach, ochranných známkach ani patentoch, ktoré sú zobrazené v redistribuovateľnom kóde,

používať ochranné známky spoločnosti Microsoft v názvoch programov alebo iným spôsobom, ktorý označuje pôvod programov v spoločnosti Microsoft alebo ich schválenie spoločnosťou Microsoft,

distribuovať redistribuovateľný kód iný ako kód uvedený v súboroch OTHER-DIST.TXT na spustenie v platforme iného operačného systému ako Windows, spúšťacích technológiách alebo platformách aplikácie,

zahŕňať redistribuovateľný kód do škodlivých, podvodných ani protiprávnych programov ani

upravovať ani distribuovať zdrojový kód ľubovoľného redistribuovateľného kódu tak, aby sa akákoľvek jeho časť stala predmetom vylúčenej licencie. Vylúčená licencia je licencia, ktorá vyžaduje ako podmienku používania, úpravy alebo distribúcie, aby:

o

kód bol zverejnený alebo distribuovaný vo forme zdrojového kódu alebo

o

ostatní mali právo na jeho úpravu.

Uvedené licenčné podmienky sa vzťahujú na používanie produktov v licenčných modeloch Servery spoločnosti Microsoft. Vzťahujú sa aj na vaše používanie softvéru Windows 7 na základe licencií, pre ktoré máte aktuálne zabezpečenie Software Assurance.

A.

Inštancia. „Inštanciu“ softvéru vytvoríte inštaláciou softvéru. Inštanciu softvéru vytvoríte aj zduplikovaním existujúcej inštancie. Odkazy na softvér obsahujú „inštancie“ softvéru.

B.

Spustenie inštancie. „Inštanciu“ softvéru „spustíte“, keď ju načítate do pamäte a keď vykonáte jeden alebo viac jej pokynov. Ak je už inštancia spustená, považuje sa za spustenú (bez ohľadu na to, či sa vykonávajú jej pokyny alebo nie) až do doby, kým sa neodstráni z pamäte.

C.

Prostredie operačného systému. „Prostredie operačného systému“

i.

je celá inštancia operačného systému alebo jej súčasť alebo celá inštancia virtuálneho (alebo inak emulovaného) operačného systému alebo jej súčasť, ktorá povoľuje totožnosť oddelených zariadení (názov primárneho počítača alebo podobný jedinečný identifikátor) alebo osobné práva na spravovanie a

ii.

sú inštancie aplikácií, ak existujú, nakonfigurované na spustenie na inštancii operačného systému alebo súčastiach identifikovaných vyššie.

Existujú dva typy prostredí operačného systému, fyzické a virtuálne. Fyzické prostredie operačného systému je nakonfigurované na fungovanie priamo vo fyzickom hardvérovom systéme. Inštancia operačného systému používaná na spustenie virtualizačného softvéru pre hardvér (napr. Microsoft Virtual Server alebo podobné technológie) alebo na poskytovanie služieb virtualizácie hardvéru (napr. virtualizačná technológia spoločnosti Microsoft alebo podobné technológie) sa považuje za súčasť fyzického prostredia operačného systému. Virtuálne prostredie operačného systému je nakonfigurované na fungovanie vo virtuálnom (emulovanom) hardvérovom systéme. Fyzický hardvérový systém môže mať jeden alebo obe z uvedených prostredí:

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 28 z 157

Document info
Document views635
Page views635
Page last viewedSun Jan 22 20:54:00 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments