X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 29 / 173

551 views

0 shares

0 downloads

0 comments

29 / 173

Univerzálne licenčné podmienky

i.

jedno fyzické prostredie operačného systému

ii.

jedno alebo viac virtuálnych prostredí operačného systému

D.

Server. Server je fyzický hardvérový systém, na ktorom možno spúšťať serverový softvér. Oblasť hardvéru alebo komponent blade sa považuje za osobitný fyzický hardvérový systém.

E.

Pridelenie licencie. Prideliť licenciu znamená určiť príslušnú licenciu jednému zariadeniu alebo používateľovi.

F.

Zákaz oddelenia softvéru. Nesmiete oddeliť softvér, aby ste ho používali vo viac ako jednom prostredí operačného systému na základe jednej licencie, pokiaľ to nie je výslovne povolené. Tento zákaz platí aj v prípade, ak sa prostredia operačného systému nachádzajú v tom istom fyzickom hardvérovom systéme.

G.

Fyzické a virtuálne procesory. Fyzický procesor je procesor nachádzajúci sa vo fyzickom hardvérovom systéme. Fyzické prostredie operačného systému používa fyzické procesory. Virtuálny procesor je procesor nachádzajúci sa vo virtuálnom (emulovanom) hardvérovom systéme. Virtuálne prostredia operačného systému používajú virtuálne procesory. Výlučne na licenčné účely sa na virtuálny procesor vzťahuje ten istý počet postupností a jadier ako na každý fyzický procesor v základnom fyzickom hardvérovom systéme.

H.

Maximálny počet inštancií. Softvér alebo hardvér môže obmedzovať počet inštancií softvéru, ktoré možno v zariadení spustiť vo fyzickom alebo virtuálnom prostredí operačného systému.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 29 z 157

Document info
Document views551
Page views551
Page last viewedThu Jan 19 00:31:32 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments