X hits on this document

616 views

0 shares

0 downloads

0 comments

3 / 173

Predchádzajúce verzie a produkty, ktoré už nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách. Tieto práva na používanie produktov sa všeobecne týkajú najaktuálnejších verzií produktov dostupných vo všetkých krajinách. Licenčné podmienky pre produkty, ktoré sa v týchto právach na používanie produktov už neobjavujú, nájdete v predchádzajúcej verzii. Ak chcete nájsť najnovší dokument Práva na používanie produktov, v ktorom bol produkt uvedený, môžete si prezrieť zoznam na lokalite http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/PURRetired.aspx. Niektoré archivované dokumenty Práva na používanie produktov nájdete aj na lokalite http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/PURArchive.aspx. Ak nemáte potrebnú verziu, obráťte sa na svojho správcu kont alebo predajcu.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 3 z 157

Document info
Document views616
Page views616
Page last viewedSun Jan 22 01:39:26 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments