X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 31 / 173

564 views

0 shares

0 downloads

0 comments

31 / 173

Aplikácie pre osobné počítače spoločnosti Microsoft

b)

Prenosné zariadenie. Na prenosné zariadenie smiete nainštalovať kópiu, ktorú môže používať jediný primárny používateľ licencovaného zariadenia.

c)

Sieťové zariadenie. Ďalšie kópie smiete nainštalovať na sieťového zariadenia. Tieto kópie smiete používať iba spôsobom opísaným nižšie v sekcii Vzdialený prístup.

II)

Dodatočné požiadavky na udelenie licencie a práva na používanie.

a)

Vzdialený prístup. K softvéru môžete pristupovať a používať ho na diaľku z iného zariadenia, ako je to opísané nižšie.

Primárny používateľ. Jediný primárny používateľ zariadenia, ktoré hosťuje reláciu vzdialenej pracovnej plochy, smie pristupovať a používať softvér na diaľku z ktoréhokoľvek iného zariadenia. Žiadna iná osoba nesmie používať softvér na základe tej istej licencie v tom istom čase okrem poskytovania služieb podpory.

Neprimárni používatelia. Ktorýkoľvek používateľ smie pristupovať k softvéru a používať ho zo zariadenia s osobitnou licenciou.

Pomoc na diaľku. V rámci poskytovania služieb podpory smiete povoliť ďalším zariadeniam prístup k softvéru. Pre tento prístup sa nevyžaduje dodatočná licencia.

b)

Prvky médií a šablóny. Multimediálne obrázky, obrázky ClipArt, animácie, zvuky, hudba, videoklipy, šablóny a ďalšie formy obsahu predstavujú „prvky médií“. Môžete mať prístup k prvkom médií poskytovaným so softvérom alebo ako súčasť súvisiacej služby. Tieto prvky médií môžete kopírovať a používať ich v projektoch a dokumentoch. Nesmiete:

predávať, licencovať ani distribuovať kópie prvkov médií, či už jednotlivo, alebo ako produkt, ak primárna hodnota produktu spočíva v prvkoch médií,

udeľovať svojim zákazníkom práva na ďalšie licencovanie alebo distribúciu prvkov médií,

na komerčné účely licencovať ani distribuovať prvky médií, ktoré predstavujú identifikovateľných jednotlivcov, vlády, logá, ochranné známky alebo emblémy, ani používať tieto typy obrázkov spôsobom, ktorý by mohol naznačovať schválenie alebo spojenie s vaším produktom, subjektom alebo aktivitou, ani

vytvárať pomocou prvkov médií obscénne alebo pohoršujúce diela.

Ďalšie informácie nájdete na lokalite http://www.microsoft.com/permission.

B.

Výnimky a dodatočné podmienky pre konkrétne produkty.

Bing Maps Desktop s balíkom Enhanced Content Pack:

Používanie obsahu.

Softvér môžete používať na kopírovanie výsledkov do vyrovnávacej pamäte a vykonávanie transakcií súvisiacich s mapami, trasami a vyhľadávaním polohy, ako sú definované nižšie.

Transakcie súvisiace s mapami. Zahŕňajú jeden rastrový alebo vektorový obrázok zobrazujúci niektorý z nasledujúcich objektov:

(a)

polohu založenú na senzoroch určenú na identifikáciu polohy a mierky rastrovej alebo vektorovej mapy alebo

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 31 z 157

Document info
Document views564
Page views564
Page last viewedThu Jan 19 14:06:38 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments