X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 32 / 173

631 views

0 shares

0 downloads

0 comments

32 / 173

Aplikácie pre osobné počítače spoločnosti Microsoft

(b)

mapu vopred určenej geografickej oblasti slúžiacu na zobrazenie vektorového obrázka.

Transakcie súvisiace s trasami. Zahŕňajú aspoň jeden z nasledujúcich objektov:

(a)

textové alebo hlasové pokyny týkajúce sa jazdy z jedného východiskového miesta do jedného cieľového miesta, nie však textové ani hlasové pokyny týkajúce sa jazdy v reálnom čase,

(b)

čas jazdy alebo vzdialenosť pre celú takúto trasu alebo jej časť, prípadne

(c)

jeden rastrový alebo vektorový obrázok alebo sériu týchto obrázkov na zobrazenie mapy.

Transakcie súvisiace s vyhľadávaním polohy. Identifikujú adresu ulice alebo križovatky ulíc. Zahŕňajú rastrový alebo vektorový obrázok zobrazujúci takúto polohu na mape na základe vyhľadávania používateľom.

Softvér nesmiete integrovať s vozidlom ani so žiadnymi jeho systémami a funkciami. Patria sem systémy a funkcie, ktoré ovplyvňujú alebo ovládajú správanie vozidla, napríklad:

(a)

rýchlosť vozidla,

(b)

brzdenie,

(c)

odpruženie,

(d)

emisie výfukových plynov,

(e)

systém svetlometov,

(f)

stabilitu alebo

(g)

riadenie.

Softvér nesmiete pripájať k externému displeju, ktorý je namontovaný alebo sa nachádza vo vozidle.

Softvér nesmiete ovládať pomocou ovládacích prvkov, ktoré sú súčasťou iného zariadenia nachádzajúceho sa vo vozidle. Nepatria sem ovládacie prvky hlasitosti reproduktorov vo vozidle ani používanie reproduktorov vo vozidle na rozpoznávanie hlasu.

Softvér nesmiete používať na to, aby ste používateľovi predstavovali alebo ho upozorňovali na odbočky a zastávky na trase akýmkoľvek spôsobom, ktorý je synchronizovaný s polohou používateľa na trase na základe senzorov. Softvér nesmiete používať napríklad na navádzanie v „reálnom čase“, ktoré pomocou systému GPS sleduje polohu používateľa a informuje o zastávkach alebo odbočkách, keď sa k nim používateľ blíži.

Softvér nesmiete používať na riadenie ani dispečing vozového parku. Nesmiete poskytovať dispečingové pokyny založené na polohe alebo trasách viacerých objektov sledovaných pomocou systému GPS alebo iných metód založených na senzoroch.

Softvér nesmiete používať na výpočet izochrón, ktoré sa používajú alebo zobrazujú na mapách odvodených z vektorových údajov v softvéri. Izochróny sú skupiny bodov, ktoré predstavujú podobný čas jazdy z určitého miesta alebo na určité miesto.

Údaje ani žiadny iný obsah softvéru nesmiete prenášať na iných ani redistribuovať.

Vektorové údaje nesmiete používať na žiadny iný účel než na zobrazovanie takýchto vektorových obrázkov.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 32 z 157

Document info
Document views631
Page views631
Page last viewedSun Jan 22 20:15:33 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments