X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 33 / 173

626 views

0 shares

0 downloads

0 comments

33 / 173

Aplikácie pre osobné počítače spoločnosti Microsoft

Softvér nesmiete používať s iným zariadením, ktoré lokálne používa údaje o cestnej sieti, ak údaje o cestnej sieti nie sú k dispozícii aj v softvéri.

Údaje a akýkoľvek iný obsah softvéru môžete používať len v súvislosti so softvérom.

*Pozrite si ďalšie výnimky a dodatočné podmienky uvedené nižšie.

Bing Maps Desktop s balíkom Enhanced Content Pack, GeoSynther a zobrazovač GeoSynth Viewer:

Dodatočné odopretie zodpovednosti. Informácie, obsah a služby, ktoré sú súčasťou softvéru alebo ktoré sú prostredníctvom softvéru dostupné, môžu obsahovať nepresnosti alebo typografické chyby.

Odopretie záruky. Napriek ustanoveniam v rozpore s podmienkami a požiadavkami vašej objemovej licenčnej zmluvy sa všetky informácie, obsah, služby a súvisiaca grafika poskytujú bez záruky akéhokoľvek druhu. Spoločnosť Microsoft alebo jej príslušní dodávatelia týmto odopierajú všetky záruky a podmienky týkajúce sa informácií, obsahu, služieb a súvisiacej grafiky vrátane všetkých implicitných záruk a podmienok obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, odbornosti, právneho titulu a neporušenia cudzích práv.

Trvanie licencie. Napriek akýmkoľvek ustanoveniam uvedeným vo vašej objemovej licenčnej zmluve sú vaše licencie na softvér časovo obmedzené. Po uplynutí predplatného nesmiete získavať prístup k softvéru ani ho používať na základe licencií. Vtedy smieme softvér deaktivovať.

MapPoint 2010 Fleet a Standard Edition, Streets & Trips 2010 a AutoRoute 2010:

Používanie máp.

Môžete kopírovať mapy a informácie z máp na vlastné, nekomerčné použitie.

Nesmiete mazať ani meniť právne upozornenia ani upozornenia o autorských právach.

Softvér nesmiete používať na obchodné účely.

Niektoré informácie v softvéri môžu byť nepresné a môžu poskytovať nesprávne výsledky. Neočakávajte od softvéru poskytnutie ani zobrazenie presných vzdialeností, smerov alebo geografických funkcií. Softvér nesmiete používať nebezpečným spôsobom.

MapPoint 2010 Fleet a Standard Edition:

Používanie máp.

Nesmiete poskytovať navádzanie v reálnom čase. Nesmiete vypočítať alebo odporučiť cestu alebo poradie destinácií na základe polohy viac ako jedného vozidla.

Licencované zariadenie smiete pripájať k systémom svojho vozidla iba na účely napájania alebo používania jeho audiosystému na výstup hlasových upozornení softvéru.

Softvér nesmiete používať na prepojenie s týmito systémami vozidla žiadnym iným spôsobom.

Aplikácie pre vozový park. Aplikácie pre vozový park sú softvérové produkty, ktoré používajú softvér MapPoint a údaje zo senzorov používaných vo vozidlách na

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 33 z 157

Document info
Document views626
Page views626
Page last viewedSun Jan 22 15:08:15 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments