X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 34 / 173

601 views

0 shares

0 downloads

0 comments

34 / 173

Aplikácie pre osobné počítače spoločnosti Microsoft

poskytovanie informácií o polohe (napríklad systémy GPS a triangulačné zariadenia). Softvér MapPoint môžete používať s aplikáciami pre vozový park, len ak získate licenciu na produkt MapPoint Fleet Edition. S produktom MapPoint Fleet Edition môžete používať softvér s aplikáciami pre vozový park pri akomkoľvek počte vozidiel. 

Produkty systému Office:

Overovanie.

Softvér bude priebežne požadovať prevzatie overovacej funkcie softvéru. Overovaním sa kontroluje, či bol softvér aktivovaný a či je platne licencovaný. Overenie potvrdzujúce, že máte platnú licenciu, vám umožňuje pokračovať v používaní softvéru, niektorých funkcií softvéru alebo získavať ďalšie výhody. Ďalšie informácie nájdete na lokalite http://www.microsoft.com/genuine/office/WhyValidate.aspx.

Počas overovania aj po ňom môže softvér odosielať spoločnosti Microsoft informácie o softvéri a zariadení a výsledky overovania. Tieto informácie zahŕňajú napríklad verziu, kľúč produktu softvéru a adresu internetového protokolu licencovaného zariadenia. Spoločnosť Microsoft nepoužíva tieto informácie na to, aby vás identifikovala alebo kontaktovala. Používaním softvéru dávate súhlas na prenos týchto informácií. Ďalšie informácie o overovaní a o tom, čo sa počas alebo po overovaní odosiela, nájdete na lokalite http://www.microsoft.com/genuine/office/PrivacyInfo.aspx.

Ak sa pri overovaní zistí, že softvér je falošný, nesprávne licencovaný alebo je nepravým produktom systému Office, môže to mať vplyv na funkcie alebo používanie softvéru. Napríklad:

Spoločnosť Microsoft môže:

upozorniť, že softvér je nesprávne licencovaný alebo že ide o nepravý produkt systému Office.

Vy môžete:

prijímať pripomienky na získanie platne licencovanej kópie softvéru alebo

postupovať podľa pokynov spoločnosti Microsoft a získať licenciu na používanie softvéru a opätovnú aktiváciu.

Od spoločnosti Microsoft možno nebudete môcť získavať určité aktualizácie alebo inovácie.

Aktualizácie alebo inovácie softvéru môžete získavať len od spoločnosti Microsoft alebo autorizovaných zdrojov. Ďalšie informácie o získavaní aktualizácií z autorizovaných zdrojov nájdete na lokalite http://www.microsoft.com/genuine/office/PrivacyInfo.aspx.

Office for Mac 2011 Standard, Office Professional Plus 2010 a Office Standard 2010:

Aplikácie Office Web App. Okrem práv uvedených vyššie môžete softvér Web App inštalovať na sieťovom zariadení. Softvér Web App smiete používať iba spôsobom opísaným nižšie.

Primárny používateľ. Jediný primárny používateľ licencovaného zariadenia môže pristupovať k softvéru a používať ho v ľubovoľnom zariadení.

Neprimárni používatelia. Jeden používateľ smie kedykoľvek pristupovať k softvéru a používať ho v licencovanom zariadení.

Office Mobile 6.1:

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 34 z 157

Document info
Document views601
Page views601
Page last viewedSat Jan 21 08:45:19 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments