X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 36 / 173

652 views

0 shares

0 downloads

0 comments

36 / 173

Aplikácie pre osobné počítače spoločnosti Microsoft

Nesmiete používať ďalšie kópie oprávňujúceho softvéru ani povoliť ich používanie v samostatnom prenosnom zariadení ani sieťovom zariadení. Tento zákaz má prednosť pred akýmkoľvek právom, ktoré máte na základe licenčných podmienok dodaných s oprávňujúcim softvérom:

na inštaláciu ďalších kópií tohto softvéru v samostatnom prenosnom zariadení alebo sieťovom zariadení,

pre primárneho používateľa licencovaného zariadenia na používanie tohto softvéru v samostatnom prenosnom zariadení a

pre ktoréhokoľvek používateľa samostatne licencovaného zariadenia na prístup k tomuto softvéru v sieťovom zariadení.

Nesmiete povoliť, aby sa oprávňujúci softvér používal vo virtuálnom (alebo inak emulovanom) hardvérovom systéme.

Nesmiete povoliť vzdialený prístup k oprávňujúcemu softvéru. Tento zákaz má prednosť pred akýmkoľvek právom primárneho používateľa licencovaného zariadenia alebo ktoréhokoľvek používateľa samostatne licencovaného zariadenia na prístup k tomuto softvéru na základe licenčných podmienok dodaných s oprávňujúcim softvérom.

Licenciu Rental Rights nesmiete znova prideliť na iné zariadenie.

Práva udelené v tomto dokumente uplynú v prípade (podľa toho, čo nastane skôr):

trvalého zlyhania hardvéru licencovaného zariadenia,

opätovného pridelenia práva na používanie oprávňujúceho softvéru na iné zariadenie alebo

uplynutia práva na používanie oprávňujúceho softvéru na základe licenčných podmienok, ktoré sa s ním dodali.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 36 z 157

Document info
Document views652
Page views652
Page last viewedMon Jan 23 15:21:40 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments