X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 37 / 173

595 views

0 shares

0 downloads

0 comments

37 / 173

Operačné systémy spoločnosti Microsoft pre osobné počítače

Licenčný model: Per copy per device (na jednu kópiu, na jedno zariadenie)

Táto sekcia sa vzťahuje na produkty uvedené nižšie (produkty s hviezdičkou nájdete aj v sekcii B). Vzťahuje sa aj na produkty, ktoré pridávame na základe licenčného modelu do Zoznamu produktov.

1.

Windows 7 Professional*, I

2.

DVD Playback Pack for Windows Vista*

3.

Rental Rights pre systém Windows*

Licenčné podmienky pre produkty Windows 7 Enterprise a Windows Virtual Desktop Access a práva na virtualizáciu pre licencované zariadenia so systémom Windows a aktívnym zabezpečením Software Assurance nájdete v dodatku k programu Software Assurance.

A. Všeobecné licenčné podmienky. Pre každú nadobudnutú licenciu máte nasledujúce práva.

I)

Inštalácia a práva na používanie. Pred použitím softvéru podľa licencie musíte prideliť danú licenciu na jedno zariadenie (fyzický hardvérový systém). Dané zariadenie je „licencované zariadenie“. Túto licenciu nesmiete znova prideliť inému zariadeniu. Oblasť hardvéru alebo komponent blade sa považuje za osobitné zariadenie.

a)

Licencované zariadenie. Na licencovanom zariadení smiete inštalovať jednu kópiu softvéru. Naraz smiete používať na takomto zariadení softvér na najviac dvoch procesoroch. Okrem prípadov uvedených v sekcii Ukladanie nižšie nesmiete používať softvér na žiadnom inom zariadení.

b)

Počet používateľov. Okrem podmienok uvedených v sekciách Pripojenia zariadenia a Ďalšie technológie prístupu nižšie smie naraz používať softvér iba jeden používateľ.

c)

Použitie s iným softvérom. Súbory režimu runtime a ďalšie súbory nesmiete používať na spúšťanie aplikácií, ktoré nie sú spustené v softvéri.

II)

Dodatočné požiadavky na udelenie licencie a práva na používanie.

a)

Ukladanie. Na ukladacie zariadenie, napríklad na sieťový server, smiete uložiť jednu kópiu softvéru. Túto kópiu smiete použiť na inštaláciu softvéru na akékoľvek ďalšie zariadenie, ktorému bola pridelená licencia.

a)

Pripojenia zariadenia. Prístup k softvéru nainštalovanému v licencovanom zariadení môžete povoliť 20 ďalším zariadeniam len na používanie služieb súboru, tlačových služieb, internetových informačných služieb, služieb zdieľania pripojenia a telefónnych služieb.

b)

Technológie vzdialeného prístupu. K softvéru nainštalovanému na licencovanom zariadení môžete získavať prístup alebo ho používať z ďalšieho zariadenia pomocou technológií vzdialeného prístupu takto:

a)

Vzdialená pracovná plocha. Jediný primárny používateľ licencovaného zariadenia môže pristupovať k relácii z ľubovoľného zariadenia pomocou Vzdialenej pracovnej plochy alebo podobných technológií. „Relácia“ znamená výsledok činnosti v spolupráci so softvérom (priamo alebo nepriamo) prostredníctvom kombinácie vstupných, výstupných a zobrazovacích periférnych zariadení. Ďalší používatelia môžu

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 37 z 142

Document info
Document views595
Page views595
Page last viewedSat Jan 21 02:36:50 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments