X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 38 / 173

428 views

0 shares

0 downloads

0 comments

38 / 173

Operačné systémy spoločnosti Microsoft pre osobné počítače

pristupovať k relácii z ľubovoľného zariadenia pomocou týchto technológií, ak:

a)

vzdialené zariadenie má osobitnú licenciu na spustenie softvéru alebo

a)

používateľ alebo vzdialené zariadenie má príslušnú Licenciu RDL pre vzdialenú pracovnú plochu (Remote Desktop License).

a)

Ďalšie technológie prístupu. Na zdieľanie aktívnej relácie môžete použiť technológiu Pomoc na diaľku alebo podobnú technológiu.

c)

Ďalšie možnosti použitia na diaľku. Ľubovoľnému počtu zariadení môžete povoliť prístup k softvéru nainštalovanému v licencovanom zariadení s cieľom aktivovať ho prostredníctvom služby Key Management Service alebo podobnej technológie.

d)

Používanie s virtualizačnými technológiami. Namiesto použitia softvéru priamo na licencovanom zariadení smiete inštalovať a používať kópiu vo virtuálnom (emulovanom) hardvérovom systéme na licencovanom zariadení. Pri použití týmto spôsobom nemusí byť chránený obsah zabezpečený tak, ako keby sa používal priamo v licencovanom zariadení. (Chránený obsah je chránený technológiou spravovania digitálnych práv, technológiou BitLocker alebo akoukoľvek technológiou šifrovania celého obsahu diskovej jednotky.) Musíte dodržiavať všetky vnútroštátne a medzinárodné právne predpisy vzťahujúce sa na chránený obsah, ktorý prehrávate alebo ku ktorému pristupujete.

e)

Ikony, obrázky a zvuky. Kým je softvér spustený, smiete používať, ale nie zdieľať, jeho ikony, obrázky, zvuky a médiá. Vzorové obrázky, zvuky a médiá poskytované spolu so softvérom sú určené len na nekomerčné použitie.

f)

Media Center Extender. Na zobrazenie používateľského rozhrania alebo obsahu softvéru na ďalších obrazovkách alebo zariadeniach môžete naraz spustiť päť relácií technológie Media Center Extender (alebo iného softvéru alebo zariadení, ktoré poskytujú podobné funkcie na podobné účely).

g)

Elektronický programový sprievodca. Ak softvér obsahuje prístup k službe elektronického programového sprievodcu, ktorá zobrazuje prispôsobené televízne zoznamy, vzťahuje sa na službu osobitná zmluva o poskytovaní služieb. Ak nesúhlasíte s podmienkami zmluvy o poskytovaní služieb, môžete naďalej používať softvér, ale nebudete môcť využívať službu elektronického programového sprievodcu. Služba môže zahŕňať reklamný obsah a súvisiace údaje, ktoré prijíma a ukladá softvér. Služba nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach. Pokyny týkajúce sa prístupu k zmluve o poskytovaní služieb nájdete v informáciách o softvéri.

h)

Súvisiace informácie o médiách. Ak žiadate o poskytnutie informácií o médiách ako súčasť používania funkcie prehrávania, údaje vám nemusia byť poskytnuté vo vašom miestnom jazyku. V niektorých krajinách alebo oblastiach platia právne predpisy a nariadenia, ktoré môžu obmedzovať možnosť používateľa získať prístup k určitým typom obsahu.

i)

Používanie technológie Media Center vo všetkých krajinách. Technológia Media Center nie je navrhnutá na používanie vo všetkých krajinách. Informácie technológie Media Center môžu odkazovať napríklad na niektoré funkcie, ako je elektronický programový sprievodca, alebo poskytovať informácie o konfigurácii televízneho ladiča, no tieto funkcie nemusia fungovať vo vašej oblasti. Zoznam funkcií, ktoré nemusia fungovať vo vašej oblasti, nájdete v informáciách o technológii Media Center.

I)

Potenciálne nežiaduci softvér. Ak je zapnutá funkcia Windows Defender, vyhľadá vo vašom počítači „spyware“, „adware“ a iný potenciálne nežiaduci softvér. Ak nájde potenciálne nežiaduci softvér, táto funkcia vám ponúkne možnosť ho ignorovať,

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 38 z 157

Document info
Document views428
Page views428
Page last viewedThu Dec 08 00:19:55 UTC 2016
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments