X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 39 / 173

600 views

0 shares

0 downloads

0 comments

39 / 173

Operačné systémy spoločnosti Microsoft pre osobné počítače

zakázať (izolovať) alebo odstrániť. Ak ste nezmenili predvolené nastavenia, každý potenciálne nežiaduci softvér označený ako „vysoké“ alebo „závažné“ riziko sa po dokončení prehľadávania automaticky odstráni. Odstránenie alebo zakázanie potenciálne nežiaduceho softvéru môže spôsobiť:

I)

nefunkčnosť iného softvéru vo vašom počítači alebo

I)

porušenie licencie na používanie iného softvéru vo vašom počítači.

Pri použití tohto softvéru sa môže stať, že odstránite alebo zakážete softvér, ktorý nie je potenciálne nežiaduci.

II)

Upozornenia

POZNÁMKA O VIZUÁLNOM ŠTANDARDE H.264/AVC, VIDEOŠTANDARDE VC-1, VIZUÁLNOM ŠTANDARDE MPEG-4 A VIDEOŠTANDARDE MPEG-2. Tento softvér môže obsahovať technológie vizuálnej kompresie H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 (časť 2) a MPEG-2. Spoločnosť MPEG LA, L.L.C. vyžaduje dodržiavanie nasledujúcich upozornení:

TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ NA ZÁKLADE LICENCIE PATENTOVANÉHO PORTFÓLIA AVC, VC-1, MPEG-4 (ČASŤ 2 – VIZUÁLNY ŠTANDARD) A MPEG-2 (VIDEO) NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ ÚČELY SPOTREBITEĽA NA (i) KÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE SO ŠTANDARDMI UVEDENÝMI VYŠŠIE (ĎALEJ „VIDEOŠTANDARDY“) ALEBO (ii) DEKÓDOVANIE VIDEA AVC, VC-1, MPEG-4 (ČASŤ 2) ALEBO MPEG 2 KÓDOVANÉHO SPOTREBITEĽOM S OSOBNÝMI A NEKOMERČNÝMI AKTIVITAMI ALEBO ZÍSKANÉHO OD POSKYTOVATEĽA VIDEA LICENCOVANÉHO NA POSKYTNUTIE TAKÉHO VIDEA. NA ŽIADNE INÉ ÚČELY SA LICENCIA NEUDEĽUJE ANI NEIMPLIKUJE. ĎALŠIE INFORMÁCIE MOŽNO ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C. NAVŠTÍVTE LOKALITU http://www.mpegla.com/index1.cfm.

III)

Overovanie.

a)

Overovaním sa kontroluje, či bol softvér aktivovaný a či je platne licencovaný. Zisťuje sa aj to, či sa v overovacích, licenčných alebo aktivačných funkciách softvéru nevykonali žiadne neoprávnené zmeny. Overovaním sa tiež zisťuje určitý škodlivý alebo neoprávnený softvér súvisiaci s týmito neoprávnenými zmenami. Overenie potvrdzujúce, že máte platnú licenciu, vám umožňuje pokračovať v používaní softvéru, niektorých funkcií softvéru alebo získavať ďalšie výhody. Proces overovania nie je dovolené obísť. Zabraňuje sa tým nelicencovanému používaniu softvéru. Ďalšie informácie nájdete na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104610.

b)

Softvér príležitostne vykoná overenie softvéru. Kontrolu môže spustiť softvér alebo spoločnosť Microsoft. Softvér môže príležitostne vyžadovať aktualizácie alebo dodatočné súčasti na prevzatie overovacích, licenčných alebo aktivačných funkcií softvéru, aby bolo možné povoliť aktivačnú funkciu a proces overovania. Aktualizácie a súčasti na prevzatie sa vyžadujú na správne fungovanie softvéru a môžu sa prevziať a nainštalovať bez ďalšieho upozornenia. Počas overovania aj po ňom môže softvér odosielať spoločnosti Microsoft informácie o softvéri a počítači a výsledky overovania. Medzi tieto informácie patrí napríklad verzia a kľúč produktu softvéru, akékoľvek neoprávnené zmeny overovacích, licenčných alebo aktivačných funkcií softvéru, akýkoľvek zistený súvisiaci škodlivý alebo neoprávnený softvér a adresa internetového protokolu počítača. Spoločnosť Microsoft nepoužíva tieto informácie na to, aby vás identifikovala alebo kontaktovala. Používaním softvéru dávate súhlas na prenos týchto informácií. Ďalšie informácie o overovaní a o tom, čo sa počas alebo po overovaní odosiela, nájdete na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104611.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 39 z 157

Document info
Document views600
Page views600
Page last viewedSat Jan 21 08:37:06 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments