X hits on this document

632 views

0 shares

0 downloads

0 comments

4 / 173

Práva na používanie produktov – vysvetlenia a súhrn zmien

Tieto práva na používanie sme navrhli tak, aby sme vám zjednodušili licencovanie a spravovanie produktov spoločnosti Microsoft. Ak chcete použiť ktorýkoľvek existujúci produkt, práva na jeho používanie alebo aktualizáciu nájdete v týchto právach na používanie alebo v ktorejkoľvek predchádzajúcej aktualizácii. Nižšie sú uvedené dodatky, odstránené produkty a ďalšie zmeny práv na používanie produktov. Sú tu uvedené aj vysvetlenia ako odpovede na otázky zákazníkov. Tieto vysvetlenia odrážajú licenčnú politiku spoločnosti Microsoft.

Táto aktualizácia obsahuje nasledujúce dodatky produktov (pre referenciu je uvedený licenčný model):

Aplikácie pre osobné počítače

Communicator for Mac 2011

Excel for Mac 2011

Office for Mac 2011 Standard

Office Small Business Basics 2010 GetGenuine

Outlook for Mac 2011

Word for Mac 2011

Servery – osobitné servery

HPC Pack 2008 R2 Enterprise

HPC Pack 2008 R2 for Workstation

Windows HPC Server 2008 R2

Windows Server 2008 R2 HPC Edition

Servery – servery na spravovanie

Data Protection Manager 2010 for System Center Essentials

Vývojové nástroje

Expression Encoder Pro 4

Expression Studio 4 Ultimate

Expression Studio 4 Web Professional

Z tejto aktualizácie boli odstránené nasledujúce produkty:

Excel Web App 2010

Exchange Online Standard Extra Storage

Expression Blend 3

Expression Studio 3

Expression Professional Subscription

Expression Web 3

Forefront Server Security Management Console

HPC Pack 2008

Microsoft Entourage 2008 for Mac

Microsoft Excel 2008 for Mac

Microsoft Exchange Hosted Continuity

Microsoft Office Mac 2008

Microsoft PowerPoint 2008 for Mac

Microsoft Word 2008 for Mac

OneNote Web App 2010

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 4 z 157

Document info
Document views632
Page views632
Page last viewedSun Jan 22 20:42:02 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments