X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 40 / 173

629 views

0 shares

0 downloads

0 comments

40 / 173

Operačné systémy spoločnosti Microsoft pre osobné počítače

c)

Ak sa pri overovaní zistí, že softvér je falošný, nesprávne licencovaný, že je nepravým produktom systému Windows alebo obsahuje neoprávnené zmeny, bude to mať vplyv na funkcie a používanie softvéru, napríklad:

Spoločnosť Microsoft môže:

opraviť softvér, odstrániť, izolovať alebo deaktivovať akékoľvek neoprávnené zmeny, ktoré môžu brániť správnemu používaniu softvéru vrátane obchádzania aktivačných alebo overovacích funkcií softvéru,

skontrolovať a odstrániť škodlivý alebo neoprávnený softvér, o ktorom je známe, že súvisí s týmito neoprávnenými zmenami, alebo

upozorňovať, že softvér je nesprávne licencovaný alebo že ide o nepravý produkt systému Windows.

Vy môžete:

prijímať pripomienky na získanie platne licencovanej kópie softvéru alebo

postupovať podľa pokynov spoločnosti Microsoft a získať licenciu na používanie softvéru a opätovnú aktiváciu.

Od spoločnosti Microsoft možno nebudete môcť získavať určité aktualizácie alebo inovácie.

d)

Aktualizácie alebo inovácie softvéru môžete získavať len od spoločnosti Microsoft alebo autorizovaných zdrojov. Ďalšie informácie o získavaní aktualizácií z autorizovaných zdrojov nájdete na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104612.

B. Výnimky a dodatočné podmienky pre konkrétne produkty.

DVD Playback Pack for Windows Vista:

DVD Playback Pack for Windows Vista je osobitne licencovaným doplnkom systému Windows Vista. Uvedené sekcie Dodatočné požiadavky na udelenie licencie a Práva na používanie sa naň nevzťahujú.

Windows 7, Windows 7 K, Windows 7 KN:

Systémy Windows 7 a Windows 7 K obsahujú program Windows Media Player a súvisiace technológie identifikované komisiou Korean Fair Trade Commission (KFTC) a prepojenie na prevzatie programu Windows Live Messenger. Systém Windows 7 KN neobsahuje program Windows Media Player ani súvisiace technológie identifikované komisiou KFTC. Podrobnosti o tom, ktoré jazykové verzie a možnosti mediálneho plnenia sú k dispozícii pre každé z týchto vydaní, nájdete v Zozname produktov spoločnosti Microsoft na lokalite http://www.microsoft.com/licensing.

Windows 7 K. Komisia KFTC vyžaduje, aby softvér obsahoval prepojenia na webovú lokalitu centra Media Player Center a Messenger Center, ktoré obsahujú prepojenia na lokality tretích strán s možnosťou prevzatia a inštalácie mediálnych prehrávačov a softvéru na výmenu okamžitých správ tretích strán. Spoločnosť Microsoft nekontroluje lokality tretích strán a spoločnosť Microsoft nie je zodpovedná za softvér ani obsah lokalít tretích strán, za žiadne prepojenia na lokalitách tretích strán ani za žiadne zmeny či aktualizácie softvéru alebo lokalít tretích strán. Zahrnutie akéhokoľvek prepojenia na webovej lokalite centra Media Player Center alebo Messenger Center neznamená žiadne schválenie softvéru lokality ani obsahu lokality tretej strany spoločnosťou Microsoft.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 40 z 157

Document info
Document views629
Page views629
Page last viewedSun Jan 22 18:34:36 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments