X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 41 / 173

662 views

0 shares

0 downloads

0 comments

41 / 173

Operačné systémy spoločnosti Microsoft pre osobné počítače

Windows 7 KN:

Neplatné práva na používanie produktu Windows Media Player. Na prevádzkovanie tohto softvéru sa nevzťahujú podmienky pre produkty Windows Media Digital Rights Management a Windows Media Player.

Upozornenie týkajúce sa absencie programu Windows Media Player. Softvér neobsahuje program Windows Media Player (ako je definovaný komisiou Korean Fair Trade Commission) ani súvisiace technológie, napríklad program Windows Media Center alebo Windows DVD Maker. Na prehrávanie alebo vytváranie zvukových diskov CD, mediálnych súborov a videodiskov DVD, organizovanie obsahu v knižnici médií, vytváranie zoznamov skladieb, konverziu zvukových diskov CD na mediálne súbory, zobrazovanie informácií o interpretoch a názvoch mediálnych súborov, zobrazovanie albumov hudobných súborov, prenášanie hudby do osobných prehrávačov hudby alebo na zaznamenávanie a prehrávanie televízneho vysielania preto budete potrebovať softvér od spoločnosti Microsoft alebo od tretej strany. Ďalšie informácie nájdete na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147432.

Dodatočné odopretie záruk. Spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadnu záruku akéhokoľvek druhu s ohľadom na funkcie súvisiace s programom Windows Media Player tak, ako to definuje komisia KFTC, napriek akýmkoľvek ustanoveniam v rozpore s vašou objemovou licenčnou zmluvou.

Windows 7 N:

Neplatné práva na používanie produktu Windows Media Player. Na prevádzkovanie tohto softvéru sa nevzťahujú podmienky pre produkty Windows Media Digital Rights Management a Windows Media Player.

Poznámka týkajúca sa absencie funkcie Windows Media. Softvér neobsahuje program Windows Media Player (ako je definovaný Európskou komisiou) ani technológie súvisiace s programom Windows Media Player, napríklad program Windows Media Center alebo Windows DVD Maker. Na prehrávanie alebo vytváranie zvukových diskov CD, mediálnych súborov a videodiskov DVD, organizovanie obsahu v knižnici médií, vytváranie zoznamov skladieb, konvertovanie zvukových diskov CD na mediálne súbory, zobrazovanie informácií o interpretoch a názvoch mediálnych súborov, zobrazovanie obalu albumu hudobných súborov, prenos hudby do osobných prehrávačov hudby alebo na zaznamenávanie a prehrávanie televízneho vysielania preto budete potrebovať softvér od spoločnosti Microsoft alebo od tretej strany. Ďalšie informácie nájdete na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147431.

Dodatočné odopretie záruk. Spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa funkcií súvisiacich s programom Windows Media Player, ako ich definuje Európska komisia, napriek akýmkoľvek ustanoveniam v rozpore s vašou objemovou licenčnou zmluvou.

Rental Rights pre systém Windows:

Ponúkaná licencia Rental Rights nie je samostatná licencia na používanie softvéru s objemovou licenciou, ale dodatočná licencia, ktorá upravuje vaše práva na používanie iného oprávňujúceho softvéru v zariadení. „Oprávňujúci softvér“ zahŕňa produkty, ktoré sú v Zozname produktov identifikované ako oprávňujúci softvér pre licencie Rental Rights pre systém Windows.

Okrem prípadov uvedených nižšie podlieha oprávňujúci softvér licenčným podmienkam, ktoré sa s ním dodali a ktoré upravujú jeho používanie. Práva udelené nižšie nevytvárajú ani nerozširujú žiadnu záruku ani záväzok podpory. V tomto prípade neplatia všeobecné licenčné podmienky uvedené vyššie.

Licenciu Rental Rights musíte prideliť každému licencovanému zariadeniu, ktoré prenajímate, poskytujete na lízing alebo požičiavate.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 41 z 157

Document info
Document views662
Page views662
Page last viewedTue Jan 24 15:08:55 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments