X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 42 / 173

653 views

0 shares

0 downloads

0 comments

42 / 173

Operačné systémy spoločnosti Microsoft pre osobné počítače

Zákaz prenajímania, poskytovania na lízing alebo požičiavania oprávňujúceho softvéru sa neuplatňuje. Smiete povoliť, aby oprávňujúci softvér (alebo ľubovoľnú povolenú predchádzajúcu verziu) nainštalovaný v licencovanom zariadení používali ďalší používatelia. Všetci používatelia musia písomne alebo online súhlasiť s licenčnými podmienkami skôr, ako začnú softvér používať.

Všetkých používateľov musíte upozorniť, že:

používateľom oprávňujúceho softvéru neponúkame žiadnu záruku,

používateľov nebudeme obhajovať pred žiadnymi nárokmi tretej strany, že oprávňujúci softvér porušuje práva duševného vlastníctva tejto strany, a

nebudeme zodpovedať za žiadne škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania oprávňujúceho softvéru.

Odškodníte nás za všetky nároky alebo straty, ktoré vzniknú v dôsledku neupozornenia všetkých používateľov.

Licencované zariadenie, ktorému pridelíte licenciu Rental Rights, smiete používať vo svoj prospech.

Nesmiete povoliť, aby sa oprávňujúci softvér používal vo virtuálnom (alebo inak emulovanom) hardvérovom systéme.

Nesmiete povoliť vzdialený prístup k oprávňujúcemu softvéru. Tento zákaz má prednosť pred akýmkoľvek právom primárneho používateľa licencovaného zariadenia alebo ktoréhokoľvek používateľa samostatne licencovaného zariadenia na prístup k tomuto softvéru na základe licenčných podmienok dodaných s oprávňujúcim softvérom.

Licenciu Rental Rights nesmiete znova prideliť na iné zariadenie.

Práva udelené v tomto dokumente uplynú v prípade (podľa toho, čo nastane skôr):

trvalého zlyhania hardvéru licencovaného zariadenia,

opätovného pridelenia práva na používanie oprávňujúceho softvéru na iné zariadenie alebo

uplynutia práva na používanie oprávňujúceho softvéru na základe licenčných podmienok, ktoré sa s ním dodali.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 42 z 157

Document info
Document views653
Page views653
Page last viewedMon Jan 23 17:02:21 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments