X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 44 / 173

515 views

0 shares

0 downloads

0 comments

44 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – operačné systémy

b)

Procesorové licencie. Pre každý platne licencovaný server máte nasledujúce práva.

i)

Licencovanie servera. Skôr ako spustíte inštancie serverového softvéru na serveri, musíte určiť požadovaný počet softvérových licencií a prideliť tieto licencie príslušnému serveru, ako je to opísané nižšie.

Určenie počtu požadovaných licencií. Pre každý fyzický procesor na serveri sa vyžaduje softvérová licencia.

ii)

Pridelenie požadovaného počtu licencií serveru.

Po určení počtu softvérových licencií potrebných pre server musíte prideliť tento počet softvérových licencií príslušnému serveru. Tento server je licencovaný server pre všetky tieto licencie. Tú istú licenciu nesmiete prideliť viac ako jednému serveru. Oblasť hardvéru alebo komponent blade sa považuje za osobitný server.

Smiete znova prideliť softvérovú licenciu, ale nie krátkodobo (t. j. nie do 90 dní od posledného pridelenia). Softvérovú licenciu smiete znova prideliť skôr, ak stiahnete licencovaný server z používania pre trvalé zlyhanie hardvéru. Ak opätovne prideľujete licenciu, server, ktorému licenciu znova prideľujete, sa stáva novým licencovaným serverom pre príslušnú licenciu.

iii)

Spustenie inštancií serverového softvéru.

Každý server, ktorému ste pridelili požadovaný počet softvérových licencií, umožňuje spúšťať naraz na licencovanom serveri:

(1)

jednu inštanciu serverového softvéru vo fyzickom prostrední operačného systému a

(2)

ľubovoľný počet inštancií serverového softvéru vo virtuálnom prostredí operačného systému (iba jedna inštancia na jedno virtuálne prostredie operačného systému).

Celkový počet fyzických procesorov použitých týmito prostrediami operačného systému však nesmie prekročiť počet softvérových licencií pridelených príslušnému serveru.

Softvér alebo hardvér môže obmedzovať počet inštancií serverového softvéru, ktoré možno spustiť vo fyzickom alebo virtuálnom prostredí operačného systému na serveri.

iv)

Prerozdelenia servera. Licencie môžete znova prideliť skôr, ak:

znova prideľujete procesory z jednej oblasti licencovaného hardvéru na druhú,

vytvárate dve a viac oblastí z jednej oblasti licencovaného hardvéru,

vytvárate jednu oblasť z dvoch alebo viacerých oblastí licencovaného hardvéru,

za predpokladu, že (i) pred prerozdelením je každá hardvérová oblasť úplne licencovaná a (ii) celkový počet licencií a procesorov zostane nezmenený.

Spustenie inštancií dodatočného softvéru. Vo fyzickom alebo virtuálnom prostredí operačného systému smiete v ľubovoľnom počte zariadení spúšťať alebo inak používať akýkoľvek počet inštancií dodatočného softvéru uvedeného v tabuľke nižšie. Tieto inštancie môžete používať iba so serverovým softvérom. Použitie ktorejkoľvek inštancie so serverovým softvérom môže byť nepriame (prostredníctvom iného dodatočného softvéru) alebo priame. 

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 44 z 157

Document info
Document views515
Page views515
Page last viewedTue Jan 17 01:45:55 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments