X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 46 / 173

671 views

0 shares

0 downloads

0 comments

46 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – operačné systémy

c)

Inštancie serverového softvéru a dodatočného softvéru smiete vytvárať a ukladať výlučne na uplatnenie práva spúšťať inštancie serverového softvéru na základe ktorejkoľvek vašej softvérovej licencie, ako je opísané vyššie (napr. nesmiete distribuovať inštancie tretím stranám).

III)

Dodatočné požiadavky na udelenie licencie a práva na používanie.

a)

Licencie na klientsky prístup (LKP).

Pre každé zariadenie alebo používateľa, ktorý pristupuje priamo alebo nepriamo k inštanciám serverového softvéru, musíte získať a prideliť licenciu na klientsky prístup. Oblasť hardvéru alebo komponent blade sa považuje za osobitné zariadenie. Príslušné licencie LKP pre jednotlivé produkty sú uvedené v tabuľke nižšie.

LKP sa nevyžaduje pre:

(1)

ľubovoľného používateľa alebo zariadenie, ktoré pristupuje k inštanciám serverového softvéru iba prostredníctvom Internetu bez overovania alebo ktoré je inak individuálne identifikované serverovým softvérom alebo prostredníctvom akýchkoľvek ďalších prostriedkov,

(2)

ľubovoľný server licencovaný pre inštancie serverového softvéru a na ich spúšťanie,

(3)

až dve zariadenia alebo používateľov na prístup k inštanciám serverového softvéru výhradne na účely spravovania týchto inštancií alebo

(4)

ľubovoľného používateľa alebo zariadenie, ktoré pristupuje k inštancii spustenej vo fyzickom prostredí operačného systému používanom výlučne na

(i)

spustenie virtualizačného softvéru pre hardvér,

(ii)

poskytnutie služieb virtualizácie hardvéru,

(iii)

spustenie softvéru na spravovanie a servis prostredí operačného systému na licencovanom serveri.

Vaše licencie LKP povoľujú prístup k starším verziám, ale nie novším verziám serverového softvéru, pokiaľ to nie je uvedené v tabuľke nižšie. Ak získavate prístup k inštanciám staršej verzie, môžete použiť aj licencie LKP zodpovedajúce príslušnej verzii.

Každý serverový softvér vyžaduje základné licencie LKP a niektorý serverový softvér vyžaduje aj dodatočné licencie LKP. Oba typy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Na prístup k funkciám uvedeným podľa názvu v tabuľke nižšie sa pre produkt vyžaduje základná licencia LKP aj dodatočná licencia LKP.

Produkt alebo funkcie

Zoznam licencií LKP

Microsoft Application Virtualization 4.6 for Remote Desktop Services

Windows Server 2008 Terminal Services LKP alebo

Windows Server 2008 Remote Desktop Services LKP

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 46 z 157

Document info
Document views671
Page views671
Page last viewedTue Jan 24 23:59:58 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments