X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 48 / 173

617 views

0 shares

0 downloads

0 comments

48 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – operačné systémy

Produkt alebo funkcie

Zoznam licencií LKP

Windows SBS 2008 Premium Edition

Windows SBS 2008 LKP Suite pre prémiových používateľov alebo zariadenia alebo

Windows SBS 2008 LKP Suite (na prístup k inštanciám serverového softvéru Windows SBS iného ako SQL Server)

b)

Typy licencií LKP. Existujú dva typy licencií LKP: jeden pre zariadenia a jeden pre používateľov. Každá licencia LKP pre zariadenie povoľuje jednému zariadeniu (používanému ktorýmkoľvek používateľom) pristupovať k inštanciám serverového softvéru na licencovaných serveroch. Každá LKP pre používateľa povoľuje jednému používateľovi (používajúcemu ktorékoľvek zariadenie) pristupovať k inštanciám serverového softvéru na licencovaných serveroch. Môžete použiť kombináciu licencií LKP pre zariadenie a LKP pre používateľa.

c)

Zmena pridelenia LKP. Smiete:

natrvalo zmeniť pridelenie LKP pre zariadenie z jedného zariadenia na druhé alebo LKP pre používateľa od jedného používateľa k druhému,

dočasne zmeniť pridelenie LKP pre zariadenie na požičané zariadenie, keď je prvé zariadenie mimo prevádzky, alebo LKP pre používateľa na dočasného pracovníka, keď používateľ nie je prítomný.

d)

Licencie pre produkt External Connector. Ak chcete spúšťať jednu alebo viac inštancií serverového softvéru, musíte získať licenciu pre každý produkt External Connector. Oblasť hardvéru alebo komponent blade sa považuje za osobitný server. Každá licencia pre produkt External Connector pridelená serveru povoľuje prístup k inštanciám serverového softvéru na príslušnom serveri ľubovoľnému počtu externých používateľov. Títo používatelia nepotrebujú LKP.

„Externí používatelia“ sú používatelia, ktorí nie sú:

(i)

zamestnancami vašej spoločnosti ani jej pobočky ani

(ii)

dodávateľmi ani zástupcami vašej spoločnosti ani jej pobočky.

Licenciu pre produkt External Connector nepotrebujete pre externých používateľov, ktorí pristupujú k vašim inštanciám serverového softvéru iba cez Internet bez overovania alebo iného individuálneho identifikovania serverovým softvérom alebo prostredníctvom akýchkoľvek ďalších prostriedkov.

Príslušné licencie pre produkt External Connector pre jednotlivé produkty sú uvedené v tabuľke.

Licencie pre produkt External Connector povoľujú prístup k inštanciám starších verzií, ale nie novších verzií serverového softvéru, pokiaľ to nie je uvedené v tabuľke nižšie. Ak získavate prístup k inštanciám staršej verzie, môžete použiť licenciu produktu External Connector zodpovedajúcu príslušnej verzii.

Ak chcete licencovať prístup na základe tohto licenčného typu, prístup ku každému serverovému softvéru vyžaduje základné licencie a niektoré funkcie serverového softvéru vyžadujú aj dodatočné licencie. Oba typy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Na prístup k funkciám uvedeným podľa názvu v tabuľke nižšie sa pre produkt vyžaduje základná aj dodatočná licencia na produkt External Connector.

Produkt alebo funkcie

Zoznam licencií pre produkt External Connector

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 48 z 157

Document info
Document views617
Page views617
Page last viewedSun Jan 22 01:48:15 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments