X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 49 / 173

665 views

0 shares

0 downloads

0 comments

49 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – operačné systémy

Produkt alebo funkcie

Zoznam licencií pre produkt External Connector

Microsoft Application Virtualization 4.6 for Remote Desktop Services

Windows Server 2008 Terminal Services External Connector alebo

Windows Server 2008 Remote Desktop Services External Connector

Windows MultiPoint Server 2010 Academic

Žiadne k dispozícii

Windows Server 2008 R2 Rights Management Services

Windows Server 2008 Rights Management Services External Connector

Windows Server 2008 R2 Standard, Enterprise a Datacenter

Windows Server 2008 R2 for Itanium Based Systems

Windows Server 2008 External Connector

Windows Server 2008 R2 Remote Desktop Services

Windows Server 2008 Terminal Services External Connector

Windows Server 2008 Remote Desktop Services External Connector

Windows Server 2008 pre systém Windows Essential Server a Windows Server 2008 pre systém Windows Essential Server bez technológie Hyper-V

Žiadne k dispozícii

Windows SBS 2008 Standard a Premium Edition

Žiadne k dispozícii

e)

Opätovné pridelenie licencií pre produkt External Connector. Licenciu pre produkt External Connector smiete znova prideliť, ale nie krátkodobo (t. j. nie do 90 dní od posledného pridelenia). Licenciu pre produkt External Connector smiete znova prideliť skôr, ak stiahnete server, ktorému bola licencia pridelená, z používania pre trvalé zlyhanie hardvéru.

f)

Redistribuovateľný kód. Redistribuovateľný kód smiete používať spôsobom opísaným v Univerzálnych licenčných podmienkach.

g)

Balíky Management. Softvér môže obsahovať balíky Management. Licenčné podmienky pre príslušné produkty v centre System Center v sekcii Servery – servery na spravovanie týchto práv na používanie produktov sa vzťahujú na používanie balíkov Management.

IV)

Upozornenia.

a)

Poznámka o vizuálnom štandarde MPEG-4. Tento softvér obsahuje technológiu vizuálneho dekódovania MPEG-4. Táto technológia sa používa ako formát kompresie dát videoinformácií. Spoločnosť MPEG LA, L.L.C. vyžaduje dodržiavanie nasledujúcich upozornení:

POUŽÍVANIE TOHTO PRODUKTU AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM, KTORÝ SA ZHODUJE S VIZUÁLNYM ŠTANDARDOM MPEG-4, JE ZAKÁZANÉ OKREM PRIAMEHO POUŽITIA SPOJENÉHO S (A) ÚDAJMI ALEBO INFORMÁCIAMI (i) VYTVORENÝMI A ZÍSKANÝMI BEZ POPLATKOV OD SPOTREBITEĽA, KTORÝ NIE JE SÚČASŤOU OBCHODU, A (ii) LEN NA OSOBNÉ ÚČELY A (B) INÝMI SPÔSOBMI POUŽITIA, NA KTORÉ SPOLOČNOSŤ MPEG LA, L.L.C. POSKYTLA ŠPECIFICKÚ A SAMOSTATNÚ LICENCIU.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 49 z 157

Document info
Document views665
Page views665
Page last viewedTue Jan 24 16:18:09 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments