X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 50 / 173

525 views

0 shares

0 downloads

0 comments

50 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – operačné systémy

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vizuálneho štandardu MPEG-4, obráťte sa na spoločnosť MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206, http://www.mpegla.com.

b)

Poznámka o vizuálnom štandarde VC-1. Tento softvér môže obsahovať technológiu vizuálneho dekódovania VC-1. Spoločnosť MPEG LA, L.L.C. vyžaduje dodržiavanie nasledujúcich upozornení:

TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ NA ZÁKLADE LICENCIE PATENTOVANÉHO PORTFÓLIA VC-1 NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ ÚČELY SPOTREBITEĽA NA (A) KÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE SO ŠTANDARDOM VC-1 („VC-1 VIDEO“) ALEBO (B) DEKÓDOVANIE VIDEA VC-1 KÓDOVANÉHO SPOTREBITEĽOM S OSOBNÝMI A NEKOMERČNÝMI AKTIVITAMI A/ALEBO ZÍSKANÉHO OD POSKYTOVATEĽA VIDEA LICENCOVANÉHO NA POSKYTNUTIE VIDEA VC-1. NA ŽIADNE INÉ ÚČELY SA LICENCIA NEUDEĽUJE ANI NEIMPLIKUJE.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vizuálneho štandardu VC-1, obráťte sa na spoločnosť MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206, http://www.mpegla.com.

V)

Overovanie.

a)

V priebehu času bude softvér aktualizovať overovaciu funkciu softvéru alebo požadovať jej prevzatie. Overovaním sa kontroluje, či bol softvér aktivovaný a či je platne licencovaný. Overovanie vám tiež povoľuje používať určité funkcie softvéru alebo získať ďalšie výhody. Ďalšie informácie nájdete na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39157.

b)

Počas overovania softvér odošle spoločnosti Microsoft informácie o softvéri a zariadení. Tieto informácie zahŕňajú verziu, kľúč produktu softvéru a adresu internetového protokolu zariadenia. Spoločnosť Microsoft nepoužíva tieto informácie na to, aby vás identifikovala alebo kontaktovala. Používaním softvéru dávate súhlas na prenos týchto informácií. Ďalšie informácie o overovaní a o tom, čo sa odosiela počas overovacej kontroly, nájdete na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=96551.

c)

Ak softvér nie je platne licencovaný, môže byť ovplyvnená funkčnosť softvéru. Môžete napríklad:

potrebovať reaktiváciu softvéru alebo

prijímať pripomienky na získanie platne licencovanej kópie softvéru,

prípadne nebudete môcť získavať určité aktualizácie alebo inovácie od spoločnosti Microsoft.

Aktualizácie alebo inovácie softvéru môžete získavať len od spoločnosti Microsoft alebo autorizovaných zdrojov. Ďalšie informácie o získavaní aktualizácií z autorizovaných zdrojov nájdete na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=96552.

VI)

Technológia ukladania údajov. Serverový softvér môže obsahovať technológiu na ukladanie údajov s názvom Windows Internal Database alebo Microsoft SQL Server Desktop Engine pre systém Windows. Komponenty serverového softvéru používajú tieto technológie na ukladanie údajov. Na základe týchto práv na používanie produktov nemôžete tieto technológie používať alebo k nim získavať prístup inak, ako je v nich uvedené.

VII)

Potenciálne nežiaduci softvér. Ak je zapnutá funkcia Windows Defender, vyhľadá vo vašom počítači „spyware“, „adware“ a iný potenciálne nežiaduci softvér. Ak nájde potenciálne nežiaduci softvér, táto funkcia vám ponúkne možnosť ho

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 50 z 157

Document info
Document views525
Page views525
Page last viewedTue Jan 17 12:53:43 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments