X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 51 / 173

574 views

0 shares

0 downloads

0 comments

51 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – operačné systémy

ignorovať, zakázať (izolovať) alebo odstrániť. Každý potenciálne nežiaduci softvér označený ako „vysoké“ alebo „závažné“ riziko sa po dokončení prehľadávania, ak ste nezmenili predvolené nastavenia, automaticky odstráni. Odstránenie alebo zakázanie potenciálne nežiaduceho softvéru môže spôsobiť:

nefunkčnosť iného softvéru vo vašom počítači alebo

porušenie licencie na používanie iného softvéru vo vašom počítači.

Pri použití tohto softvéru sa môže stať, že odstránite alebo zakážete softvér, ktorý nie je potenciálne nežiaduci.

B.

Výnimky a dodatočné podmienky pre konkrétne produkty.

Licencie na produkty Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 Rights Management Services a Windows Server 2008 Remote Desktop Services External Connector

Prenos licencií v rámci serverových fariem.

Pridelenie licencií pre produkt External Connector a používanie softvéru v rámci serverovej farmy.

Licencie pre produkt External Connector smiete znova prideliť v súlade s ustanoveniami sekcie Dodatočné požiadavky na udelenie licencie a práva na používanie. Prípadne môžete tieto licencie znova prideliť nasledujúcim spôsobom.

Serverová farma.

Serverová farma pozostáva maximálne z dvoch dátových stredísk, ktoré sa fyzicky nachádzajú:

v časových pásmach vzdialených od seba maximálne štyri hodiny (koordinovaný svetový čas (UTC), nie DST) alebo

v Európskej únii (EÚ) alebo v Európskom združení voľného obchodu (EZVO).

Každé dátové stredisko môže byť súčasťou len jeden serverovej farmy. Dátové stredisko smiete znova prideliť z jednej serverovej farmy na druhú, ale nie krátkodobo (t. j. nie do 90 dní od posledného pridelenia).

Opätovné pridelenie licencie pre produkt External Connector.

V rámci serverovej farmy. Licencie pre produkt External Connector smiete opätovne prideliť ktorémukoľvek svojmu serveru nachádzajúcemu sa v rovnakej serverovej farme tak často, ako potrebujete. Zákaz krátkodobého opätovného pridelenia sa nevzťahuje na licencie pre produkt External Connector pridelené serverom nachádzajúcim sa v rovnakej serverovej farme.

Pridelenie licencií medzi serverovými farmami. Licencie pre produkt External Connector smiete znova prideliť ktorémukoľvek serveru z inej serverovej farmy, ale nie krátkodobo (t. j. nie do 90 dní od posledného pridelenia).

Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition:

Spustenie inštancií serverového softvéru.

Softvér je dostupný len pre servery s dvoma alebo viacerými procesormi. Inštancie serverového softvéru smiete spúšťať len na serveroch s dvoma alebo viacerými procesormi. Na licencovanom serveri smiete spúšťať inštanciu vydania Standard alebo Enterprise namiesto vydania Datacenter v ktoromkoľvek prostredí operačného systému.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 51 z 157

Document info
Document views574
Page views574
Page last viewedFri Jan 20 02:30:05 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments