X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 52 / 173

575 views

0 shares

0 downloads

0 comments

52 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – operačné systémy

Windows MultiPoint Server 2010 Academic, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 for Windows Essential Server Solutions (WESS) a Windows Server 2008 for Windows Essential Server Solutions (WESS) bez technológie Hyper-V:

Spustenie inštancií serverového softvéru. Pre každú pridelenú licenciu:

Na licencovanom serveri smiete naraz spúšťať:

o

v jednom fyzickom prostredí operačného systému jednu inštanciu serverového softvéru a

o

v jednom virtuálnom prostredí operačného systému jednu inštanciu serverového softvéru.

Ak spúšťate inštanciu vo virtuálnom prostredí operačného systému, inštancia serverového softvéru spustená vo fyzickom prostredí operačného systému môže byť použitá iba na:

o

spustenie virtualizačného softvéru pre hardvér,

o

poskytnutie služieb virtualizácie hardvéru,

o

spustenie softvéru na spravovanie a servis prostredí operačného systému na licencovanom serveri.

*Pozrite si ďalšie výnimky a dodatočné podmienky uvedené nižšie.

Windows Server 2008 R2 Enterprise:

Spustenie inštancií serverového softvéru. Pre každú pridelenú licenciu:

Na licencovanom serveri smiete naraz spúšťať:

o

v jednom fyzickom prostredí operačného systému jednu inštanciu serverového softvéru a

o

vo virtuálnom prostredí operačného systému až štyri inštancie serverového softvéru (iba jedna inštancia na virtuálne prostredie operačného systému).

Na licencovanom serveri smiete spúšťať inštanciu vydania Standard namiesto vydania Enterprise v ktoromkoľvek prostredí operačného systému.

Ak spúšťate všetkých päť povolených inštancií naraz, inštancia serverového softvéru spustená vo fyzickom prostredí operačného systému môže byť použitá iba na:

o

spustenie virtualizačného softvéru pre hardvér,

o

poskytnutie služieb virtualizácie hardvéru,

o

spustenie softvéru na spravovanie a servis prostredí operačného systému na licencovanom serveri.

*Pozrite si ďalšie výnimky a dodatočné podmienky uvedené nižšie.

Windows Server 2008 R2 Standard a Enterprise:

Windows Server 2008 LKP. Serverový softvér môžete používať v režime „na zariadenie alebo na používateľa“ alebo „na server“. V režime „na zariadenie alebo na používateľa“ sa vyžaduje Windows Server 2008 LKP na každé zariadenie alebo používateľa, ktorý priamo alebo nepriamo pristupuje k inštanciám serverového softvéru na licencovaných serveroch. V režime „na server“ sa vyžaduje výlučné pridelenie toľkých licencií Windows Server 2008 LKP na inštanciu serverového softvéru, koľko je najviac zariadení a

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 52 z 157

Document info
Document views575
Page views575
Page last viewedFri Jan 20 04:39:12 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments