X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 53 / 173

627 views

0 shares

0 downloads

0 comments

53 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – operačné systémy

používateľov, ktorí môžu naraz priamo alebo nepriamo pristupovať k danej inštancii. Režim „na server“ môžete zmeniť na režim „na zariadenie alebo na používateľa“ iba raz. V takom prípade sa zachová ten istý počet licencií Windows Server 2008 LKP. Licencie Core LKP Suites, Enterprise LKP Suites a BackOffice LKP smiete použiť na prístup k serverovému softvéru použitému iba v režime „na zariadenie alebo na používateľa“.

Windows Server 2008 Remote Desktop Services:

Bez ohľadu na režim, v ktorom sa používa serverový softvér, platia uvedené podmienky.

Windows Remote Desktop Services LKP. Okrem licencie Windows Server LKP, Windows EBS LKP, Core LKP Suite alebo Enterprise LKP Suite musíte nadobudnúť aj licenciu Windows Server 2008 Terminal Services LKP alebo Windows Server 2008 Remote Desktop Services LKP pre každého používateľa alebo zariadenie, ktoré priamo alebo nepriamo pristupuje k serverovému softvéru ako hostiteľovi grafického používateľského rozhrania (pomocou funkcií Windows Server 2008 Remote Desktop Services alebo inej technológie).

Windows SBS 2008 Premium Edition:

a) Pridelenie licencie serveru. Softvérová licencia sa zvyčajne prideľuje jednému serveru. V prípade vydania Windows SBS 2008 Premium Edition môžete rovnakú licenciu prideliť súčasne viac ako jednému serveru. Licenciu môžete prideliť druhému serveru, na ktorom môžete spúšťať ľubovoľné technológie vydania Premium Edition. V takom prípade je licencia súčasne pridelená dvom serverom. Tieto servery sú licencovanými servermi pre príslušnú licenciu. Serverom môžete prideliť ďalšie softvérové licencie, no tú istú licenciu nesmiete prideliť viac ako dvom serverom. V prípade, že je licencia súčasne pridelená viac ako jednému serveru a neskôr opätovne pridelená inému serveru, server, ktorému licenciu opätovne pridelíte, sa stáva jedným z licencovaných serverov pre túto licenciu. Prostredie operačného systému, v ktorom je spustená inštancia produktu Windows Server 2008 Standard, sa musí pripojiť k doméne produktu Windows SBS 2008.

b) Spustenie inštancií komponentov vydania Premium Edition serverového softvéru.

Windows Server 2008 Standard pre SBS Premium – výnimka súvisiaca s virtualizáciou: Ak sa rozhodnete spúšťať inštanciu tohto komponentu vo virtuálnom prostredí operačného systému, ako výnimku smiete ďalšiu inštanciu spúšťať vo fyzickom prostredí operačného systému toho istého licencovaného servera. Táto ďalšia inštancia sa smie používať iba na:

spustenie virtualizačného softvéru pre hardvér,

poskytnutie služieb virtualizácie hardvéru,

spustenie softvéru na spravovanie a servis prostredí operačného systému na licencovanom serveri.

Windows Server 2008 Standard pre SBS Premium – výnimka súvisiaca s doménou: Ak spúšťate akúkoľvek povolenú inštanciu tejto súčasti vo fyzickom prostredí operačného systému (bez ohľadu na to, či využívate výnimku súvisiacu s virtualizáciou uvedenú vyššie), dané prostredie operačného systému nemusí byť pripojené k doméne produktu Windows Small Business Server 2008 za predpokladu, že sa inštancia používa iba na:

spustenie virtualizačného softvéru pre hardvér,

poskytnutie služieb virtualizácie hardvéru,

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 53 z 157

Document info
Document views627
Page views627
Page last viewedSun Jan 22 17:34:50 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments