X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 54 / 173

609 views

0 shares

0 downloads

0 comments

54 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – operačné systémy

spustenie softvéru na spravovanie a servis prostredí operačného systému na licencovanom serveri.

Toto fyzické prostredie operačného systému nemožno pripojiť k žiadnej inej doméne.

SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business: V tom istom čase môžete spúšťať ľubovoľný počet inštancií tohto komponentu v jednom fyzickom alebo virtuálnom prostredí operačného systému. V tom istom čase nesmiete spúšťať inštancie softvéru SQL Server licencovaného samostatne alebo inak v inom prostredí operačného systému v rámci tej istej domény. Platí tu však nasledujúca výnimka:

Záložné (Fail-over) práva. Kvôli dočasnej podpore smiete v každom prostredí operačného systému, v ktorom spúšťate povolené inštancie serverového softvéru, spúšťať ten istý počet pasívnych záložných inštancií v osobitnom prostredí operačného systému v doméne Windows SBS 2008. Pasívne záložné inštancie smiete spúšťať na inom ako licencovanom serveri.

Prostredie operačného systému, v ktorom sú spustené inštancie softvéru SQL Server, sa musí pripojiť k doméne produktu Windows Small Business Server 2008. Namiesto ľubovoľných povolených inštancií produktu SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business smiete spúšťať inštanciu produktu SQL Server 2005 Standard.

*Pozrite si ďalšie výnimky a dodatočné podmienky uvedené nižšie.

Windows SBS 2008 Standard a Premium Edition:

a) Licencie na klientsky prístup.

Na povolenie prístupu k licencovaným inštanciám serverového softvéru smiete prideliť maximálne 75 licencií LKP akéhokoľvek typu alebo vydania.

Nasledujúce výnimky z požiadaviek LKP nahrádzajú výnimky z požiadaviek LKP uvedené vo všeobecných licenčných podmienkach:

(i)

Pre ľubovoľného používateľa alebo zariadenie, ktoré pristupuje k vašim inštanciám funkcie Unified Messaging and Compliance Functionality, potrebujete okrem licencie LKP na produkt Windows SBS aj licenciu LKP na produkt Exchange Server 2007 Enterprise.

(ii)

Nepotrebujete licencie LKP Windows SBS pre žiadneho používateľa ani zariadenie, ktoré pristupuje k vašim inštanciám softvéru Windows Server 2008 v produkte SBS iba prostredníctvom Internetu bez toho, aby bolo overované alebo inak individuálne identifikované serverovým softvérom alebo akýmkoľvek iným spôsobom. Ľubovoľný používateľ alebo zariadenie, ktoré týmto spôsobom pristupuje k jednotlivým produktom Windows SBS iným ako softvér Windows Server 2008, však musí mať zodpovedajúce licencie LKP na tieto produkty. Napríklad licencie LKP Exchange dovoľujú prístup k serveru Exchange. Na základe licencií LKP Windows SBS môžete tiež pristupovať k jednotlivým produktom Windows SBS, a to v súlade s licenčnými podmienkami pre príslušné produkty.

(iii)

Pre licencované servery Windows SBS 2008 s inštanciami serverového softvéru jednotlivých produktov SBS nepotrebujete licencie LKP na prístup k inštanciám serverového softvéru toho istého produktu Windows SBS na iných licencovaných serveroch Windows SBS 2008.

(iv)

Pre žiadne svoje servery samostatne licencované na spúšťanie produktu Windows Server 2008, Exchange Server 2007 alebo SQL Server 2008 Small Business Edition nepotrebujete licencie LKP na

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 54 z 157

Document info
Document views609
Page views609
Page last viewedSat Jan 21 20:11:48 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments