X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 55 / 173

637 views

0 shares

0 downloads

0 comments

55 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – operačné systémy

prístup k inštanciám toho istého jednotlivého produktu Windows SBS na licencovaných serveroch Windows SBS 2008.

(v)

Nepotrebujete licencie LKP maximálne pre dve zariadenia alebo používateľov na prístup k inštanciám serverového softvéru výhradne na účely spravovania týchto inštancií.

b) Zahrnuté programy spoločnosti Microsoft. Softvér Windows SBS 2008 obsahuje nasledujúce programy spoločnosti Microsoft.

Technológie Windows Server 2008 Standard

Exchange Server 2007 Standard Edition

Windows SharePoint Services 3.0

Windows Server Update Services 3.0 SP1

Softvér Windows SBS 2008 Premium Edition obsahuje tiež:

Windows Server 2008 Standard pre SBS Premium a

SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business.

Na používanie týchto programov sa vzťahujú licenčné podmienky pre softvér Windows SBS 2008.

c) Zahrnuté služby spoločnosti Microsoft. Na používanie so softvérom Windows SBS 2008 sa môžu ponúkať niektoré služby spoločnosti Microsoft. Používanie týchto služieb so softvérom je voliteľné.

Forefront Security for Exchange Server, 120-dňová skúšobná verzia – ak túto službu nechcete používať, môžete ju odinštalovať. Na používanie týchto služieb sa vzťahujú ustanovenia sekcie Služby online týchto práv na používanie s výnimkou, že na používanie služby Forefront Security for Exchange Server na základe licencií Windows SBS nepotrebujete získať predplatené licencie pre používateľa ani zariadenie.

Microsoft Office Live Small Business – so serverovým softvérom Windows SBS 2008 sa môže poskytovať samostatná ponuka tejto služby. Službu smiete používať, iba ak ju zaregistrujete.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 55 z 157

Document info
Document views637
Page views637
Page last viewedSun Jan 22 21:22:25 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments