X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 58 / 173

613 views

0 shares

0 downloads

0 comments

58 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – server/LKP

Produkt

Zoznam dodatočného softvéru

Office Communications Server 2007 R2 Standard Edition

Administration Tools

Archiving Service

Doplnok pre konferencie pre program Microsoft Office Outlook

Group Chat Administration Tool

Office Communications Server 2007 nasadený ako server na webový prístup k produktu Communicator

Office Communications Server 2007 R2 nasadený ako archivačný server

Office Communications Server 2007 R2 nasadený ako riadiaci server

Office Communications Server 2007 nasadený ako sprostredkujúci server

Office Communications Server 2007 R2 nasadený ako monitorovací server

Office Communicators Server 2007 R2 Attendant Console

Office Communications Server 2007 R2 Group Chat Console

Office Communications Server 2007 R2 Software Update Service

Office Communications Server 2007 R2 Web Components

Office Communicator Web Access 2007 R2

Office Communicator Mobile for Java 2007 R2

Office Communicator Mobile for Windows Mobile 2007 R2

Office Live Meeting client

Software Development Kit

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 58 z 157

Document info
Document views613
Page views613
Page last viewedSat Jan 21 21:42:26 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments