X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 59 / 173

657 views

0 shares

0 downloads

0 comments

59 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – server/LKP

Produkt

Zoznam dodatočného softvéru

Office Communications Server 2007 R2 Enterprise Edition

Administration Tools

Doplnok Archiving Service pre konferencie pre program Microsoft Office Outlook

Office Communications Server 2007 R2 nasadený ako archivačný server

Office Communications Server 2007 R2 nasadený ako server pre zvukové konferencie a videokonferencie

Office Communications Server 2007 R2 nasadený ako server na webový prístup k produktu Communicator

Office Communications Server 2007 R2 nasadený ako riadiaci server

Office Communications Server 2007 R2 nasadený vo vydaní Enterprise Edition: Back End

Group Chat Administration Tool

Office Communications Server 2007 R2 nasadený ako server IIS

Office Communications Server 2007 R2 nasadený ako sprostredkujúci server

Office Communications Server 2007 R2 nasadený ako monitorovací server

Office Communications Server 2007 R2 nasadený ako server pre skupinové konverzácie

Office Communications Server 2007 nasadený ako server na webový prístup k produktu Communicator

Office Communications Server 2007 R2 nasadený ako server pre aplikáciu zjednotenej komunikácie

Office Communications Server 2007 R2 nasadený ako server pre webové konferencie

Office Communications Server 2007 R2 nasadený ako server na zdieľanie aplikácií

Konzola servera Office Communicators Server 2007 R2 Attendant

Konzola servera Office Communications Server 2007 R2 Group Chat

Office Communications Server 2007 R2 Software Update Service

Office Communications Server 2007 R2 Web Components

Office Communicator Web Access 2007 R2

Office Communicator Mobile for Java 2007 R2

Office Communicator Mobile for Windows Mobile 2007 R2

Office Live Meeting client

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 59 z 157

Document info
Document views657
Page views657
Page last viewedTue Jan 24 03:55:51 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments