X hits on this document

577 views

0 shares

0 downloads

0 comments

6 / 173

Licenčné modely spoločnosti Microsoft

Prehľad

Tieto práva na používanie produktov obsahujú sekciu pre každý z deviatich licenčných modelov. Tieto sekcie podrobne opisujú práva na používanie a obmedzenia týkajúce sa každého modelu, ako aj výnimky pre jednotlivé produkty. V tejto sekcii vám stručne vysvetlíme každý model.

1)

Aplikácie pre osobné počítače – licencia per device (na jedno zariadenie)

Licenciu musíte získať pre každé zariadenie, na ktorom alebo z ktorého pristupujete k softvéru alebo na ktorom alebo z ktorého softvér používate (miestne alebo na diaľku cez sieť). Na zariadení alebo sieťovom zariadení smiete inštalovať akýkoľvek počet kópií a akúkoľvek predchádzajúcu verziu s cieľom podpory takéhoto používania. Tieto kópie smiete inštalovať na hostiteľskom operačnom systéme alebo vo virtuálnom hardvérovom systéme.

Obrázok č. 1

Na licencovanom zariadení možno inštalovať viac kópií.

Ku kópiám softvéru nainštalovaného na sieťovom zariadení smiete pristupovať iba zo zariadenia, ktoré má licenciu pre softvér.

Obrázok č. 2

Zariadenie, ktoré používate na vzdialený prístup k softvéru, musí mať licenciu pre rovnaké alebo novšie vydanie, ale nie pre staršie vydanie.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 6 z 157

Document info
Document views577
Page views577
Page last viewedFri Jan 20 04:44:45 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments