X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 61 / 173

576 views

0 shares

0 downloads

0 comments

61 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – server/LKP

V)

Dodatočné požiadavky na udelenie licencie a práva na používanie.

a)

Licencie na klientsky prístup (LKP).

V)

Pre každé zariadenie alebo používateľa, ktorý pristupuje priamo alebo nepriamo k inštanciám serverového softvéru, musíte získať a prideliť licenciu na klientsky prístup. Oblasť hardvéru alebo komponent blade sa považuje za osobitné zariadenie. Príslušné licencie LKP pre jednotlivé produkty sú uvedené v tabuľke nižšie.

V)

LKP sa nevyžaduje pre:

V)

žiadny server licencovaný pre inštancie serverového softvéru a na ich spúšťanie a

V)

až dve zariadenia alebo používateľov na prístup k inštanciám serverového softvéru výhradne na účely spravovania týchto inštancií.

V)

Vaše licencie LKP povoľujú prístup k starším verziám, ale nie novším verziám serverového softvéru, pokiaľ to nie je uvedené v tabuľke nižšie. Ak získavate prístup k inštanciám staršej verzie, môžete použiť aj licencie LKP zodpovedajúce príslušnej verzii.

V)

Každý serverový softvér vyžaduje základné licencie LKP a niektorý serverový softvér vyžaduje aj dodatočné licencie LKP. Oba typy licencií LKP sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Na prístup k funkciám uvedeným podľa názvu v tabuľke nižšie sa pre produkt vyžaduje základná licencia LKP aj dodatočná licencia LKP.

Produkt alebo funkcie

Zoznam licencií LKP

Bing Maps Server

Bing Maps Server LKP

Bing Maps Server s balíkom Enhanced Content Pack

Bing Maps Server s balíkom Enhanced Content Pack LKP

Duet for Microsoft Office and SAP 1.5

Duet for Microsoft Office and SAP 1.5 LKP

Dynamics CRM 4.0 Professional and Enterprise Servers

Dynamics CRM 4.0 Limited LKP

Dynamics CRM 4.0 Professional and Enterprise Servers – funkcie potrebné na zapisovanie a zmenu údajov

Dynamics CRM 4.0 Full Use Additive LKP

Exchange Server 2010 Standard a Enterprise

BackOffice LKP (s aktívnym zabezpečením Software Assurance 1. novembra 2009 alebo neskôr) alebo

Business Productivity Online Standard Suite – Licencia SL pre používateľa alebo

Core LKP Suite (s aktívnym zabezpečením Software Assurance 1. novembra 2009 alebo neskôr) alebo

Exchange Server 2010 Standard LKP alebo

Exchange Online Standard – Licencia SL pre používateľa alebo

Enterprise LKP Suite (s aktívnym zabezpečením Software Assurance 1. novembra 2009 alebo neskôr)

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 61 z 157

Document info
Document views576
Page views576
Page last viewedFri Jan 20 04:40:15 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments