X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 64 / 173

598 views

0 shares

0 downloads

0 comments

64 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – server/LKP

Produkt alebo funkcie

Zoznam licencií LKP

SharePoint Server 2010

Business Connectivity Services Line of Business Webparts

Office 2010 Business Connectivity Services Client Integration

Access Services

InfoPath Forms Services

Excel Services

Visio Services

PerformancePoint Services

Custom Analytics Reports

Advanced Charting

SharePoint Server 2010 Enterprise LKP alebo

Enterprise LKP Suite (s aktívnym zabezpečením Software Assurance od dátumu dostupnosti produktu SharePoint Server 2010 na multilicenčné prevzatie alebo po tomto dátume)

SQL Server 2008 Small Business

SQL Server 2008 Small Business LKP alebo

SQL Server 2008 LKP alebo

SQL Server 2008 R2 LKP alebo

Windows Small Business Server 2008 LKP Suite pre prémiových používateľov alebo zariadenia alebo

Windows Essential Business Server 2008 LKP Suite pre prémiových používateľov alebo zariadenia

SQL Server 2008 R2 Standard a Enterprise

SQL Server 2008 R2 LKP

SQL Server 2008 R2 Workgroup

SQL Server 2008 R2 LKP alebo

SQL Server 2008 R2 Workgroup LKP

System Center Mobile Device Manager 2008 and System Center Mobile Device Manager 2008 s technológiou SQL Server 2005

System Center Mobile Device Manager 2008 LKP

Visual Studio Team Foundation Server 2010 s technológiou SQL Server 2008

Visual Studio Team Foundation Server 2010 LKP

b)

Typy licencií LKP. Existujú dva typy licencií LKP: jeden pre zariadenia a jeden pre používateľov. Každá licencia LKP pre zariadenie povoľuje jednému zariadeniu (používanému ktorýmkoľvek používateľom) pristupovať k inštanciám serverového softvéru na licencovaných serveroch. Každá LKP pre používateľa povoľuje jednému používateľovi (používajúcemu ktorékoľvek zariadenie) pristupovať k inštanciám serverového softvéru na licencovaných serveroch. Môžete použiť kombináciu licencií LKP pre zariadenie a LKP pre používateľa.

c)

Zmena pridelenia LKP. Smiete:

natrvalo zmeniť pridelenie LKP pre zariadenie z jedného zariadenia na druhé alebo LKP pre používateľa od jedného používateľa k druhému,

dočasne zmeniť pridelenie LKP pre zariadenie na požičané zariadenie, keď je prvé zariadenie mimo prevádzky, alebo LKP pre používateľa na dočasného pracovníka, keď používateľ nie je prítomný.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 64 z 157

Document info
Document views598
Page views598
Page last viewedSat Jan 21 05:18:13 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments