X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 65 / 173

602 views

0 shares

0 downloads

0 comments

65 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – server/LKP

d)

Licencie pre produkt External Connector. Ak chcete spúšťať jednu alebo viac inštancií serverového softvéru, musíte získať licenciu pre každý produkt External Connector. Oblasť hardvéru alebo komponent blade sa považuje za osobitný server. Každá licencia pre produkt External Connector pridelená serveru povoľuje prístup k inštanciám serverového softvéru na príslušnom serveri ľubovoľnému počtu externých používateľov. Títo používatelia nepotrebujú LKP.

„Externí používatelia“ sú používatelia, ktorí nie sú:

zamestnancami vašej spoločnosti ani jej pobočky ani

dodávateľmi ani zástupcami vašej spoločnosti ani jej pobočky.

Príslušné licencie pre produkt External Connector pre jednotlivé produkty sú uvedené v tabuľke.

Licencie pre produkt External Connector povoľujú prístup k inštanciám starších verzií, ale nie novších verzií serverového softvéru, pokiaľ to nie je uvedené v tabuľke nižšie. Ak získavate prístup k inštanciám staršej verzie, môžete použiť licenciu produktu External Connector zodpovedajúcu príslušnej verzii.

Ak chcete licencovať prístup na základe tohto licenčného typu, prístup ku každému serverovému softvéru vyžaduje základné licencie a niektoré funkcie serverového softvéru vyžadujú aj dodatočné licencie. Oba typy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Na prístup k funkciám uvedeným podľa názvu v tabuľke nižšie sa pre produkt vyžaduje základná aj dodatočná licencia na produkt External Connector.

Produkt alebo funkcie

Zoznam licencií pre produkt External Connector

Bing Maps Server

Žiadne k dispozícii

Bing Maps Server s balíkom Enhanced Content Pack

Žiadne k dispozícii

Duet for Microsoft Office and SAP 1.5

Žiadne k dispozícii

Dynamics CRM 4.0 Professional and Enterprise Servers

Dynamics CRM 4.0 Limited External Connector

Dynamics CRM 4.0 Professional and Enterprise Servers – funkcie potrebné na zapisovanie a zmenu údajov

Dynamics CRM 4.0 Full Use Additive External Connector

Exchange Server 2010 Standard a Enterprise

Exchange Server 2010 External Connector

Exchange Server 2010 Standard a Enterprise

Voicemail

Personal Archive

Advanced Mobile Policies

Information Protection and Compliance

Cross-Mailbox Search

Legal Hold

Custom Retention Policies

Per User/Distribution List Journaling

Žiadne k dispozícii

Exchange Server 2007 Standard for Small Business

Žiadne k dispozícii

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 65 z 157

Document info
Document views602
Page views602
Page last viewedSat Jan 21 13:42:32 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments