X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 66 / 173

589 views

0 shares

0 downloads

0 comments

66 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – server/LKP

Produkt alebo funkcie

Zoznam licencií pre produkt External Connector

FAST Search Server 2010 for SharePoint

Žiadne k dispozícii

Forefront Identity Manager 2010

Forefront Identity Manager 2010 External Connector

Forefront Unified Access Gateway 2010

Forefront Unified Access Gateway 2010 External Connector

Office Communications Server 2007 R2 Standard a Enterprise Edition

Office Communications Server 2007 R2 Standard External Connector

Office Communications Server 2007 R2 Standard a Enterprise Edition

Audio Conferencing

Call Management

Desktop Sharing

Web Conferencing

Office Communications Server 2007 R2 Enterprise External Connector

Project Server 2010

Žiadne k dispozícii

SharePoint Server 2010

Žiadne k dispozícii

SQL Server 2008 Small Business a SQL Server 2008 R2 Workgroup, Standard a Enterprise

Žiadne k dispozícii

System Center Mobile Device Manager 2008 and System Center Mobile Device Manager 2008 s technológiou SQL Server 2005

Žiadne k dispozícii

Visual Studio Team Foundation Server 2010 s technológiou SQL Server 2008

Visual Studio Team Foundation Server 2010 External Connector

e)

Opätovné pridelenie licencií pre produkt External Connector. Licenciu pre produkt External Connector smiete znova prideliť, ale nie krátkodobo (t. j. nie do 90 dní od posledného pridelenia). Licenciu pre produkt External Connector smiete znova prideliť skôr, ak stiahnete server, ktorému bola licencia pridelená, z používania pre trvalé zlyhanie hardvéru.

f)

Redistribuovateľný kód. Redistribuovateľný kód smiete používať spôsobom opísaným v Univerzálnych licenčných podmienkach.

g)

Balíky Management. Softvér môže obsahovať balíky Management. Licenčné podmienky pre príslušné produkty System Center v sekcii Servery – servery na spravovanie týchto práv na používanie produktov sa vzťahujú na používanie týchto balíkov Management.

B.

Výnimky a dodatočné podmienky pre špecifické produkty.

Bing Maps Server a Bing Maps Server s balíkom Enhanced Content Pack:

Používanie obsahu.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 66 z 157

Document info
Document views589
Page views589
Page last viewedFri Jan 20 16:24:12 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments