X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 69 / 173

554 views

0 shares

0 downloads

0 comments

69 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – server/LKP

Forefront Identity Manager 2010

LKP. Na prístup k svojim inštanciám serverového softvéru potrebujete licencie LKP, ako je to uvedené v sekcii Dodatočné požiadavky na udelenie licencie a práva na používanie v týchto Právach na používanie produktov. Licencie LKP pre zariadenie nie sú k dispozícii.

Správa certifikátov a identity. Osoby, ktoré ešte nemajú licenciu LKP pre používateľa na prístup k vašim inštanciám serverového softvéru, potrebujú licenciu LKP pre používateľa, ak softvér vydáva alebo spravuje informácie o identite príslušnej osoby (vrátane digitálnych certifikátov).

Synchronizačná služba. Používatelia používajúci len synchronizačnú službu produktu FIM nepotrebujú licencie LKP napriek akýmkoľvek ustanoveniam uvedeným v tomto dokumente alebo v sekcii Dodatočné požiadavky na udelenie licencie a práva na používanie v týchto Právach na používanie produktov.

Office Communications Server 2007 R2 Standard a Enterprise Edition:

Nepotrebujete licencie LKP pre žiadneho používateľa ani zariadenie, ktoré pristupuje k inštanciám serverového softvéru bez toho, aby bolo priamo alebo nepriamo overované aktívnym adresárom.

SQL Server 2008 R2 Enterprise:

Spustenie inštancií serverového softvéru. Pre každý server, ktorému pridelíte softvérovú licenciu, máte nasledujúce práva. Kedykoľvek môžete naraz spúšťať ľubovoľný počet inštancií serverového softvéru až v štyroch prostrediach operačného systému (fyzických alebo virtuálnych) na príslušnom serveri. Na licencovanom serveri smiete v ktoromkoľvek z týchto prostredí operačného systému spúšťať inštanciu vydania Standard namiesto vydania Enterprise.

Obmedzenia pomôcky Control Point pre softvér SQL Server. V serverovom softvéri nesmiete naraz registrovať viac než 25 inštancií ľubovoľnej verzie alebo ľubovoľného vydania softvéru SQL Server s pomôckou Control Point.

*Pozrite si ďalšie výnimky a dodatočné podmienky uvedené nižšie.

SQL Server 2008 Small Business*, SQL Server 2008 R2 Enterprise, SQL Server 2008 R2 Standard* a SQL Server 2008 R2 Workgroup*:

Záložné (Fail-over) práva. Pre dočasnú podporu smiete v každom prostredí operačného systému, v ktorom spúšťate inštancie serverového softvéru, spúšťať ten istý počet pasívnych záložných inštancií v osobitnom prostredí operačného systému. Pasívne záložné inštancie smiete spúšťať na inom ako licencovanom serveri.

*Pozrite si ďalšie výnimky a dodatočné podmienky uvedené nižšie.

SQL Server 2008 Small Business

Spustenie inštancií serverového softvéru. V jednom fyzickom alebo virtuálnom prostredí operačného systému na licencovanom serveri smiete v tom istom čase spúšťať ľubovoľný počet inštancií serverového softvéru. Prostredie operačného systému, v ktorom sú spustené inštancie serverového softvéru, sa musí pripojiť k doméne, ktorej aktívny adresár je konfigurovaný nasledujúcim spôsobom:

Jeden server v doméne musí obsahovať všetky roly operácií FSMO (flexible single master operations) a musí byť koreňovým adresárom štruktúry aktívneho adresára,

žiadne dôveryhodné vzťahy s inými doménami,

žiadne podriadené domény a

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 69 z 157

Document info
Document views554
Page views554
Page last viewedThu Jan 19 03:06:23 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments