X hits on this document

668 views

0 shares

0 downloads

0 comments

7 / 173

2)

Operačné systémy pre osobné počítače – licencia per copy per device (na jednu kópiu, na jedno zariadenie)

Licenciu musíte získať pre každé zariadenie, na ktorom alebo z ktorého pristupujete k softvéru alebo na ktorom alebo z ktorého softvér používate (miestne a na diaľku). Na zariadení smiete inštalovať iba jednu kópiu. Túto kópiu smiete inštalovať na hostiteľskom operačnom systéme alebo vo virtuálnom (emulovanom) hardvérovom systéme. V objemovej licenčnej zmluve je licencia na operačné systémy pre osobné počítače „licenciou na inováciu“. Licencie na inováciu môžete získať iba pre zariadenia, pre ktoré ste už licencovali „oprávňujúci operačný systém“. Zoznam „oprávňujúcich operačných systémov“, ktoré oprávňujú na získanie licencie na inováciu, je súčasťou Zoznamu produktov uvedeného na lokalite http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/PL.aspx.

Ak získate program „Software Assurance“, máte právo používať v zariadení vydanie „Windows 7 Enterprise“ namiesto vydania Windows Professional. Počas doby platnosti zabezpečenia Software Assurance môžete tiež v zariadení spúšťať až štyri ďalšie kópie alebo inštancie.

Obrázok č. 3

V zariadení s aktívnym zabezpečením Software Assurance pre systém Windows môže byť spustený softvér (Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise alebo ľubovoľná predchádzajúca verzia) vo fyzickom prostredí operačného systému a akákoľvek kombinácia produktov Windows 7 Professional, Windows Enterprise a ich starších verzií spustených v štyroch virtuálnych prostrediach operačného systému naraz v rovnakom fyzickom zariadení.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 7 z 157

Document info
Document views668
Page views668
Page last viewedTue Jan 24 20:51:37 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments