X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 70 / 173

569 views

0 shares

0 downloads

0 comments

70 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – server/LKP

celkový počet používateľov a zariadení v doméne nemôže byť väčší ako 75.

V tom istom čase nesmiete spúšťať inštancie serverového softvéru, licencovaného samostatne alebo inak, v inom prostredí operačného systému v rámci tej istej domény.

SQL Server 2008 R2 Standard a Workgroup:

Spustenie inštancií serverového softvéru. Každá získaná licencia na serverový softvér umožňuje naraz spúšťať ľubovoľný počet inštancií serverového softvéru v jednom fyzickom alebo virtuálnom prostredí operačného systému na licencovanom serveri.

System Center Mobile Device Manager 2008 s technológiou SQL Server 2005 a Visual Studio Team System 2008 Team Foundation Server s technológiou SQL Server 2005:

Licenčné podmienky pre technológiu SQL Server 2005. Softvér obsahuje technológiu SQL Server 2005. Naraz smiete v jednom fyzickom alebo virtuálnom prostredí operačného systému jedného servera spúšťať jednu inštanciu tejto technológie, a to výlučne na účely podpory tohto softvéru. Na takéto použitie sa nevyžadujú licencie LKP pre produkt SQL Server. Môžete vytvárať a ukladať ľubovoľný počet inštancií technológie SQL Server 2005 na ľubovoľnom serveri alebo ukladacom médiu, a to výhradne na uplatnenie práva na spustenie inštancie technológie SQL Server 2005 na základe ktorejkoľvek vašej softvérovej licencie, ako je to opísané v tomto dokumente. Z dôvodu dočasnej podpory tiež smiete v osobitnom prostredí operačného systému spúšťať jednu pasívnu záložnú inštanciu. Túto inštanciu smiete spúšťať na inom serveri ako na licencovanom serveri.

Visual Studio Team Foundation Server 2010

Sledovanie pracovných položiek. Na vytvorenie nových pracovných položiek alebo prezeranie a aktualizáciu pracovných položiek, ktoré používateľ vytvoril, sa pre používateľa nevyžaduje licencia LKP. Toto zrieknutie sa vzťahuje iba na pracovné položky týkajúce sa zaradenia chýb alebo požiadaviek na zlepšenie. Iný prístup k funkciám sledovania pracovných položiek vyžaduje licencie LKP.

Licenčné podmienky pre balík SQL Server 2008 Express Service Pack 1A. Softvér sa dodáva s balíkom Microsoft SQL Server 2008 Express Service Pack 1a. Na dodávaný softvér sa poskytuje licencia podľa samostatných podmienok. Licenčné podmienky pre balík SQL Server 2008 Express SP1a sa nachádzajú tu: %programfiles%\Microsoft SQL Server Service Pack 1a.

Licenčné podmienky pre aplikáciu SQL Server 2008 SQL Management Objects. Softvér sa dodáva s aplikáciou Microsoft SQL Server 2008 SQL Management Objects. Na dodávaný softvér sa poskytuje licencia podľa samostatných podmienok. Licenčné podmienky pre aplikáciu SQL Server 2008 SQL Management Objects sa nachádzajú tu: %programfiles%\Microsoft SQL Server\100\SDK\Assemblies.

Licenčné podmienky pre technológiu SQL Server 2008. Ak vaše vydanie serverového softvéru obsahuje inú technológiu SQL Server 2008 (napríklad SQL Server 2008 Standard Edition), smiete naraz spúšťať jednu inštanciu tejto technológie v jednom fyzickom alebo virtuálnom prostredí operačného systému na jednom serveri výlučne na podporu príslušného softvéru. Na takéto použitie sa nevyžadujú licencie LKP pre produkt SQL Server. Môžete vytvárať a ukladať ľubovoľný počet inštancií technológie SQL Server 2008 na ľubovoľnom serveri alebo ukladacom médiu výlučne na uplatnenie práva na spustenie inštancie technológie SQL Server 2008 na základe týchto licenčných podmienok.

Licenčné podmienky pre aplikáciu Windows Sharepoint Services. Softvér sa dodáva s aplikáciou Microsoft Windows SharePoint Services verzie 3 s balíkom Service Pack 2. Na dodávaný softvér sa poskytuje licencia podľa samostatných podmienok. Ak máte licenciu na aplikáciu Microsoft Windows Server, môžete tento sprievodný softvér

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 70 z 157

Document info
Document views569
Page views569
Page last viewedThu Jan 19 23:49:25 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments