X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 71 / 173

608 views

0 shares

0 downloads

0 comments

71 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – server/LKP

používať. Kópiu sprievodného softvéru môžete používať s príslušnou licencovanou kópiou aplikácie Windows Server. Na používanie sprievodného softvéru sa vzťahujú tieto podmienky a licenčné podmienky pre aplikáciu Windows Server. V prípade konfliktu platia tieto licenčné podmienky. Používanie sprievodného softvéru v aplikácii Microsoft Windows Server 2003 Web Edition je obmedzené na webové úlohy v klientskom rozhraní. Časť sprievodného softvéru určená na ukladanie údajov sa v aplikácii Microsoft Windows Server 2003 Web Edition nesmie používať ani inštalovať.

Visual Studio Lab Management 2010. Softvér obsahuje funkciu Lab Management. Na povolenie tejto funkcie sa môžu vzťahovať ďalšie licenčné podmienky a poplatky.

C.

Prenos licencií v rámci serverových fariem (vzťahuje sa na produkty označené skratkou LM v zozname pred všeobecnými licenčnými podmienkami).

Napriek ustanoveniam vašej objemovej licenčnej zmluvy v rozpore s tým, ktoré práva na používanie sa vzťahujú na používanie softvéru, sa tieto práva na používanie vzťahujú na používanie softvéru na základe všetkých licencií na softvér získaných na základe tejto zmluvy. Nevzťahujú sa na používanie softvéru na základe licencií na predchádzajúce verzie softvéru. 

Pridelenie licencií a používanie softvéru v rámci serverovej farmy.

Licencie na softvér a produkt External Connector smiete znova prideliť v súlade s ustanoveniami sekcií Všeobecné licenčné podmienky a Dodatočné požiadavky na udelenie licencie a práva na používanie. Prípadne môžete tieto licencie znova prideliť nasledujúcim spôsobom.

Serverová farma.

Serverová farma pozostáva maximálne z dvoch dátových stredísk, ktoré sa fyzicky nachádzajú:

v časových pásmach vzdialených od seba maximálne štyri hodiny (koordinovaný svetový čas (UTC), nie DST) alebo

v Európskej únii (EÚ) alebo v Európskom združení voľného obchodu (EZVO).

Každé dátové stredisko môže byť súčasťou len jeden serverovej farmy. Dátové stredisko smiete znova prideliť z jednej serverovej farmy na druhú, ale nie krátkodobo (t. j. nie do 90 dní od posledného pridelenia).

Opätovné pridelenie licencií na softvér a produkt External Connector.

V rámci serverovej farmy. Licencie na softvér a produkt External Connector smiete opätovne prideliť ktorémukoľvek svojmu serveru nachádzajúcemu sa v rovnakej serverovej farme tak často, ako potrebujete. Zákaz krátkodobého opätovného pridelenia sa nevzťahuje na licencie na softvér a produkt External Connector pridelené serverom nachádzajúcim sa v rovnakej serverovej farme.

Pridelenie licencií medzi serverovými farmami. Licencie na softvér a produkt External Connector smiete znova prideliť ktorémukoľvek serveru z inej serverovej farmy, ale nie krátkodobo (t. j. nie do 90 dní od posledného pridelenia).

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 71 z 157

Document info
Document views608
Page views608
Page last viewedSat Jan 21 20:05:42 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments